LY1AP Laimutis
AA1SR Laimutis Vilkaitis
1921.2.12-2015.10.26
USA
Ly1ap  1938 m foto
Ly1ap

Mirė seniausias Lietuvos trumpabangininkas.

Eidamas 95 metus š.m. spalio 26 d. Connecticut valstijoje, JAV, mirė Laimutis Vilkaitis, LY1AP.

Gimė Panevėžyje 1921 m. vasario 12 d. Vėliau su tėvais persikėlė gyventi į Kauną.

Nuo jaunystės domėjosi technika, buvo aktyvus skautas, jaunalietuvis. Būdamas 15 metų susipažino su trumpabangininku, kuris jau dirbo eteryje. Pasiklausęs to mėgėjo darbo, užsidegė noru pačiam pasidaryti siųstuvą. Prasidejo eksperimentai, patobulinimai. Koks ten tuo metu buvo siųstuvo galingumas, Laimutis neprisimina, bet nosies galiukas pastoviai buvo nusvilęs, pabalęs. Mat naudojo anglinį mikrofoną.

Tokie bandymai nepraėjo nepastebėti. Ir pašto inspektorius įtarė, kad Višinskio gatvėje Nr 50 yra nelegalus siųstuvas. Laimutis buvo užtiktas "nusikaltimo" vietoje, ant taburetės buvo kažkas suraizgyta, sumontuota. Visa tai policininkams nepadarė įspūdžio, jie įsivaizdavo siųstuvą kaip Vytauto kalne, su didelėmis antenomis. Nežiūrint visko, Laimutis buvo areštuotas, jam grėsė didelė bauda. Padėtį išgelbėjo Laimučio tėvas, kuris tuo metu dirbo Lietuvos pašto valdyboje. Po to įvykio radijo mėgėjams Lietuvoje leidimus gauti jau buvo galima nuo 16 metų. O iki tol leidimus siųstuvui galėjo gauti tik sulaukę 21 metų.

1937 metais Laimutis gavo šaukinį LY1AP. Matydamas sūnaus didelį susidomėjimą radiju, tėvas už 215 JAV dolerių ( tuo metu tai buvo nepaprastai dideli pinigai ) nupirko gerą HALLICRAFTERS firmos SKYRYDER trumpųjų bangų radijo imtuvą. Prasidėjo aktyvus darbas eteryje, dalyvavimas įvairiose varžybose. 1938 metais LY1AP užėmė pirmąją vietą Lietuvoje radijo mėgėjų varžybose.

Naudotos įvairaus galingumo lempos. Paskutinė buvo TELEFUNKEN firmos iki 500 W privedamo galingumo. Antenos buvo vielinės, buvo pradėta naudoti dvilaides linijas, o dažniausiai būdavo dirbama 40 m diapazone. Siųstuvai būdavo tik fiksuoto dažnumo, kvarciniai.

Baigiantis karui ir artėjant antrajai sovietų okupacijai 1944 metais Laimutis kartu su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1946 metais plaukiant laivu per Atlantą prekinį emigrantų laivą užklupo didelė audra. Iki to Laimutis vis apsilankydavo laivo radisto kajutėje, stebėdavo jo darbą ir spėjo su juo susidraugauti. Audros metu per laivo garsiakalbį Laimutis išgirdo, kad LY1AP yra skubiai kviečiamas i radijo kajutę. Nutrūko radijo ryšys su krantu, nes sugedo radijo siųstuvas. Laivas visus girdi, bet atsiliepti nebegali. Abiejų pastangų dėka siųstuvo gedimą pavyko pataisyti.

Atvykęs į JAV Laimutis baigė metalurgijos ir mikrobangų kursus. Gabus praktikas, nors universiteto diplomo ir neturėjo, mikrobangų srityje dirbo per 40 metų, padarė išradimų. Jau būnant pensijoje, firma dažnai kreipdavosi į jį patarimo.

Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę, draugų paskatintas Laimutis grįžo į trumpąsias bangas ir 1994 metais gavo šaukinį KB1BKM, o jau po metų Extra klasės AA1SR. Gyveno Connecticut valstijoje JAV, pušų apsuptyje, panašioje klimato juostoje kaip ir Lietuva.
Jo sūnus Jonas, dabar gyvena Kalifornijoje.
Toks buvo mūsų tautietis veteranas.

Užuojauta sūnui Jonui ir artimiesiems.

Alfonsas Senikas, LY2DM