LY1BS Kazimieras
Kazimieras Narkevičius
1931.6.3- 2006.4.21
Taujėnai
   Netekom ne tik dar vieno mūsų kolegos, mėgėjiško radijo entuziasto, netekom ir Mokytojo, savo gyvenimą pašventusio
mūsų ateičiai - jaunimui. Ne tiek daug mokytojų perduoda mokiniams daugiau, nei reikalaujama ministerijose patvirtintose
programose, bet visai mažai Lietuvoje liko mokyklų, kuriose mokytojai vaikams atvertų vartus į mėgėjiško radijo pasaulį.
Mokytojas Kazimieras tai darė su pasišventimu, darė tol, kol turėjo jėgų.
   Kazimierą pažinojau beveik keturiasdešimt metų, tiek metų girdėjau ir jo specifinį, su niekuo nesupainiojamą balsą eteryje, tiek metų susitikdavau su juo mūsų renginiuose. Visada ramus, korektiškas Mokytojas buvo labai pareigingas ir atsakingas žmogus. Net ir paskutiniais metais, kai jėgų jam jau buvo likę visai nedaug, susikaupusį ir dėmesingą Kazimiero veidą galėdavome matyti svarbiausiose mūsų konferencijose, susirinkimuose.
   Pakviestas į varžybas, jis visada jausdavo pareigą jose dalyvauti, jo ir jo mokinių balsai eteryje skambėdavo visada,
kai to labiausiai reikėdavo Lietuvai. Puikiai prisimenu šešiasdešimtųjų - septyniasdešimtųjų metų Lietuvos UTB
čempionatus, kai UTB mėgėjų siųstuvai dirbdavo fiksuotais dažniais, o varžybos susidėdavo iš kelių turų. Ultratrumpabangininkų tada buvo labai nadaug, ryšių būdavo užmezgama irgi nedaug, todėl laukti gūdžią naktį prasidėsiančio eilinio turo vien dėl kelių papildomų ryšių pasiryždavo tik varžybų lyderiai. Bet mes visada žinodavome - ir paskutiniame ture, ir jo pabaigoje, atsukę anteną į Taujėnus visada išgirsime mūsų laukiančio Kazimiero balsą.
   Kazimieras ne tik pats dalyvaudavo varžybose, kituose renginiuose, bet ir atsiveždavo gražų būrį jaunimo. Ypač būdavo
malonu eteryje išgirsti ir berniukiškus, ir taip retus mergaičių balsus. Prieš rašydamas šias eilutes peržvelgiau savo paties kadaise rašytus LRSF biuletenių skyrelius, kitus UTB komiteto senų laikų dokumentus. Taip, Kazimiero dažnis tada buvo 144,130 MHz, taip, tada jis naudojo lempą GU-32 ir devynių elementų anteną, o senasis jo QRA lokatorius buvo MP44d. Taip, Taujėnų vidurinės mokyklos komanda UK2BAM tada nusileisdavo tik Vilniaus universiteto komandai, ir Lietuvoje buvo antra...
   Sunku dabar būtų suskaičiuoti kiek Kazimieras Narkevičius į gyvenimą išleido mokinių, dar sunkiau pasakyti, kiek tarp
jų yra tų, kurie mokykloje įgijo ne tik standartinį žinių "krepšelį", bet ir Mokytojo visą jo gyvenimą taip puoselėtą  meilę mėgėjiškam radijo sportui. Tikrai žinau, kad jų yra daug, ir kad Mokytojo pasėta sėkla davė ir dar duos gražių daigų.
Vytautas Mickevičius, LY2PU
 
    1984 m

1982 m