LY1DG Juozas
& DL1KJS
Juozas Sarapinavičius
1925.1.10-2009.05.09
Bornhaim
Ly1dg

Juozas Sarapinavičius LY1DG, DL1KJS

Gimė Marijampolėje Lietuvos kariuomenės viršilos šeimoje. Išauklėtas patriotine dvasia pasiryžo kovai su boševikine santvarka. 1942 metais būdamas 17 metų pasididinęs savo amžių, įstojo į vermchto FAK-200 (diversantų) komandą. Už ryžtą ir drąsą apdovanotas eile karinių apdovanojimų. Po karo pabuvojo sąjungininkų nelaisvėje. 

Praėjęs kryžiaus kelius apsigyveno Vokietijoje, Bornhaimo miestelyje. Taip ir nepriėmęs Vokietijos pilietybes, liko ištikimas savo tautos pilietis. Vedė, susilaukė dviejų dukrų, anūkų. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę organizavo Maltos ordino ir Raudonojo kryžiaus humanitarinę pagalbą Lietuvai. Ne vienai ligoninei ir žmogui yra prisiuntęs vaistų ar kitaip pagelbėjęs.

Jo šaukinys DL1KJS nuolat buvo girdimas 14.300 MHz dažnyje 13.00 val, kur visada burdavosi po pasaulį išsibarstę lietuviai.

Būdamas garbės šaulys, Šaulių gen. Povilo Plechavičiaus vardo rinktinės stočiai (LY1FS) padovanojo transiverį. Jo, Prano (DL9HQ) ir Jono (G4BYW) buvo finansiskai paremti diplomai LIETUVIAI PASAULYJE ir LIETUVOS ŠAULIAI.

Tai buvo tikro Lietuvos patrijoto pavyzdys.

Nepraleido jis ir nei vieno LY hamfesto.

Tik negailestiga liga išplėšė jį iš mūsų tarpo. Tegul jam bus lengva žemelė tos šalies už kurią jis atidave savo jaunystės jėgas.

Su giliu liudesiu ir pagarba Lietuvos šauliai ir draugai.

Ly1dg Ly1dg sąskrydžio metu
2008 liepa
Saskrydžio metu
Saskrydžio metu 2004

2003 liepa