LY1EJ Edward
WA2BIG Edward Juzumas
19 -2012.5.23
Ly1ej

Su giliu liudesiu pranešu, kad netekome ištikimo draugo EDVARDO JUZUMO, WA2BIG.
Po operacijos sustojo jo širdis gegužės 23 dieną ATLANTOJE, GA. Tik šiandieną
pavyko susirišti telefonu su Edvardo žmona Antanina, sužinoti liudną žinią ir perduoti užuojautą.
Romas, LY2PA.