LY1FC Algis
Algis Kirilauskas
1944.08.02-2011.02.09
Vilnius
 Algis
  Algis Kirilauskas gimė Debeikių apylinkės Ažuolynės km. Anykščių raj. Mokslus pradėjo Debeikių mokykloje.
Baigė su pagyrimu Panevėžio muzikos technikumą. Įstojo į valstybinę Konservatoriją. Iš antro kurso buvo pašauktas į TSRS karinį laivyną atlikti karo prievolę, kuriame pirmus du metus eilinis radijo telegrafistas, vėliau radijo stoties viršininkas, tarnybą baigė karininku.
  Po tarnybos tęsė mokslus Konservatorijoje, kurią sėkmingai baigė 1970 m. Dirbo Inžinerinio statybos instituto orkestro vadovu, po to ansamblio vadovu. Vėliau Vilniaus valstybinio Universiteto dainų ir šokių ansamblyje. Vėlesnė darbovietė tai pedagoginis darbas muzikos mokykloje.
  Sūnus Muzikos Akademijos fortepijono dėstytojas doc. Daumantas. 
Algis
Ly1fc
Pati karinės tarnybos pradžia buvo Kryme toks miestas ANAPA, ten ir buvo jūrininkų - radijo telegrafistų mokykla. Tik ją baigusieji buvo skirstomi į laivyno objektus. Ten užsiėmimai vyko labai intensyviai, be telegrafo dar privalėjo sugebėti imtuvo, siųstuvo ir papildomų prietaisų atlikti smulkų remontą. Algis ten ir pamėgo radiotechniką, gal todėl ir mėgėjiška veikla jam buvo ne svetima, nors laiko dažnai nepakakdavo. Telegrafas jam puikiai sekėsi, todėl ir tarnyboje buvo keliamas į aukštesnes pareigas.

  LY2DN Balys, Utena