G4BYW & LY1GB Jonas
Jonas Lekešys
1925.7.14-2016.11.3
Huddersfield, Anglija
ly1gb
Ly1gb qth
QTH
ly1gb
ly1gb
Pirmoji stotis
ly1gb
Senieji aparatai
ly1gb  xyL
Jau pensininkas ir XYL
ly1gb
Svečiuose XYL sesuo
ly1gb
Kapri saloje XYL
ly1gb
Jonas Klaipėdoje
ly1gb
Su LY'kais Kryžių kalne
Jonas Lekešys gimė Šunskuose,mažame miestelyje Marijampolės apskrityje.

Karui baigiantis, 1944 m., bėgdamas nuo sovietų kariuomenės, Jonas  pasitraukė iš Lietuvos. Kurį laiką prisiglaudė Vokietijoje,vėliau persikėlė į Angliją kur ir gyveno iki mirties. Anglijoje studijavo tekstilės mokslus, dirbo vadovaujamą darbą tekstilės fabrike.

Jonas buvo labai aktyvus Anglijos lietuvių bendruomenės veikloje, rašė įvairius straipsnius lietuviškoje spaudoje.  Buvo tikras Lietuvos
patriotas, jautrios sielos žmogus, labai mėgo poeziją ir literatūrą, pats rašė eilėraščius. Vėliau susidomėjo ir mėgėjišku radijo ryšiu, gavo šaukinį G4BYW.

Vyresni Lietuvos radijo mėgėjai gerai prisimena ryšius su Jonu. Lietuvai atgavus nepriklausomybę Jonas ne kartą lankėsi Lietuvoje,
džiaugėsi atgimstančia Tėvyne.

Ilsėkis ramybėje, mielas Jonai...

Rimas Zakarevičius, LY2NX - LY2N

2016-11-07  Kaunas

Aš labai gerai prisimenu tuos laikus, kai mes dažnai kalbėdavome lietuviškai eteryje su Jonu, nes tuo metu prie Sovietų su Izraeliu Lietuvos radijo mėgėjams buvo draudžiama susirišti.
Vienu metu net Lietuvos radijo mėgėjai gavo įspėjimą, kad neitu į provokacijas eteryje ir neatsakytu korespondentams G4BYW, 4Z4KX .
Atsimenu Jono gražią ir teisingą lietuvių kalbą eteryje ir ilguose jo laiškuose.
Jonas ir Martha lankėsi Izraelyje, kur mes susitikome asmeniškai.
Garbingai saugau savo morzes raktų kolekcijoje ir raktą padovanota Jono.

Perduokite, prašau, mano nuoširdžius agailestavimus Marthai.

RIP, mielas Jonai

Markas 4Z4KX
Gaila, kad mus paliko A+A Jonas. Tačiau jis paliko atmintį apie save. Del persekiojimo už kovą del Lietuvos nepriklausomybės gen. P.Plehavičiaus rinktinėje buvo priverstas palikti Tevynę. Garbės šaulys. Prisidėjęs prie diplomų "Lietuvos šauliai", " Lietuviai pasaulyje"
Tegul jam bus lengva žemelė, priglaudusi jį amžinam poilsiui.

LY3J  Zigfridas
Liūdna žinia.
Jono šaukinį žinojau nuo pat savo mėgėjiško kelio pradžios - 1980m. Kaip rašė Markas, jis buvo "draudžiamų sąraše", bet tiek Jono, tiek
Marko šaukiniai buvo užrašyti ant sienos UK2BBB ir greitai supratau, kas čia per "monai" eteryje, kada po CQ pasigirsdavo "Labas, čia Jonas" :)
Asmeniškai bendrauti beveik neteko, bet visada Joną prisiminsiu kaip labai malonų ir šiltą žmogų, su kuriuo visada buvo gera pasikalbeti eteryje.

Stiprybes šeimai, artimiesiems, draugams.

Pagarbiai,
Remis LY8O