LY1GL Kazys
Kazys Radušis
1937.08.25 - 2015.7.23
N.Akmenė
ly1gl 
Prajusia savaitę mirė Naujosios Akmenės LY1GL Kazys Radušis. Mirė Klaipėdoje po operacijos ir palaidotas
Klaipėdoje.

Nuoširdi užuojauta šeimai ir artimiesiem.

Labai dažnas mūsų radišių mažėjimas.

 Su pagarba Apolinaras  Ly2go.