LY1NV Leonid
Leonid Batūro
1953.9.5-1997.3.13
Mažeikiai
Ly1nv

Leonidas, gimęs Baltarusijoj, trumpabangininko karjerą pradėjo 1983 m., dirbdamas operatoriumi Mažeikių Naftos kolektyvinėje stotyje UK2BDA vėliau UP1BYN, dabar LY1BYN, kuriai vadovavo ir dabar naudoja Juozas Urbonas. Individualiu šaukiniu UP2BNV pradėjo dirbti nuo 1984 sausio mėn. 31d. Po 1990 m. pakeistas LY2BNV, nuo 1993 m. šaukiniu LY1NV. Pirmas ryšys šiuo šaukiniu LY1CJ QSO žurnale užregistruotas 1993.04.04 19:40 val. Mirė komandiruotėje Kaliningrado srytyje.

Šiuos duomenis ir nuotraukas pateikė Leonid Baturo žmona-našlė Tamara.

Leidimas
Tada Valstybinės elektros ryšių viršininkas buvo UP2MB Vaidas