LY1PM Petras
& UP2ADM
Petras Mikalajūnas
1943.5.15-2013.3.1 Vilnius


   Šią pirmą vėjuotą pavasario dieną netekome Petro Mikalajūno LY1PM...
   Netekome vieno iš mūsų hobio šviesuolio ir begalinio entuziasto. Jis buvo tas Žmogus, tas Mokytojas, tas Draugas, užauginęs ir išleidęs į gyvenimą ne vieną radijo mėgėją. Jis buvo ta ašis, įkūrusi Radijo Komponentų gamykloje kolektyvinę radijo stotį ir pakėlęs ją iki pasaulinių aukštumų, suburdamas aplink save ir patyrusius eterio vilkus, ir jaunus pradedančius vaikinus...
   Jis buvo puikus konstruktorius, per paskutinius eilę metų sukūręs vieną iš techniškai stipriausių pozicijų Lietuvoje... Jis buvo tas, kuriam aš visą likusį gyvenimą būsiu dėkingas už tai, kas esu radijo mėgėjystėje...
   Jis buvo man kaip antras tėvas, visada sugebantis paguosti, padrąsinti, išklausyti, patarti... Kaip begaliniai skaudu rašyti "jis buvo"...
Stiprybės Petro giminei... Stiprybės visiems jį pažinojusiems...
   Tebūna Petrui minkšta Lietuvos žemelė...

   Su neapsakoma širtgėla,
   Remis LY8O


   Mirtis iš mūsų tarpo išsirenka geriausius...
   Šį kartą ji pasirinko mūsų kolega Petrą...

   Petras ir visi jo darbai dažnai buvo ir, manyciau, ilgai bus mums kaip tolimas orientyras horizonte, link kurio mes dar ilgai ilgai turesime eiti.
Visi Petro radijo mėgėjiški projektai visuomet buvo grandioziniai ir novatoriški tiek, jog kai kam iš mūsų jie buvo net sunkiai suvokiami apimtimis, realiai  pasiektu nepasiekiamu, kaip iki tol buvo galvojama, rezultatu ir tiesiog unikaliais šių projektų realizavimo ypatumais.
Todėl drąsiai ir be jokių abejonių galima sakyti - netekome geriausio iš mūsų, netekome tikrai unikalaus mūsų radijo mėgėjiško pasaulio šviesulio,
netekome gero ir neapsakomai jautraus mums ir mūsų reikalams žmogaus, didelio savo sviesia siela ir kilniais siekiais žmogaus.
   Tokiu Petras amžiams išliks Lietuvos radijo mėgėjiškoje istorijoje, mūsų atmintyse, mūsų širdyse,

   Gili ir nuoširdi užuojauta visiems Petro artimiesiems, tiems mūsų kolegoms, kurie visuomet buvo greta Petro, kurių kasdieneje veikloje Petras buvo
neatsiejama jų gyvenimo dalis, tiems iš mūsų, kuriems Petro visuomet truks.

   Sekmadienį, 14 val, kolegą Petrą išlydėsime į jo amžinojo poilsio vietą Rokantiškių kapinėse.
   Lai bus jam lengva gimtines žemė... Ilsėkis ramybėje, mielas bičiuli...
   Su liudesiu,
   Tadas Vyšniauskas, LY2BAW

   Petras Mikalajūnas LY1PM yra ir liks Lietuvos  trumpabangininkų laimėjimų simboliu. Nėra ir, ko gero, nebebus tokių organizacinių ir techninių sugebėjimų žmogaus, kurio dėka Lietuva buvo tapusi pasaulio radijo sporto centru, skleidžiančiu pažangiausias technikos ir sporto varžybų idėjas. Visi, kuriems teko būti kartu su juo, liks dėkingi likimui už tai, kad sutiko jį savajame gyvenimo kelyje. Jo dėka mes daug ką sužinojome ir patyrėme. Petras liko šviesiausiu atminimu prabėgančiame gyvenime.
    Sudie, Petrai!
    Vilius LY2PX
Ly1pm
1976 m
Ly1pm
1976 m
Ly1pm
1987 m WAE SSB
Ly1pm
1987 m WAE SSB
Ly1pm
http://ly1pm.blogspot.com