LY1VV Vladas
ex UP2PCK Vladas Varnas
1911.6.30-1995.12.26
Kaunas

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 1995 m. gruodžio 26 d. mirė seniausias Lietuvos trumpabangininkas, Lietuvos radijo mėgėjų draugijos Garbės narys Vladas Varnas.

V.Varnas gimė 1911 m birželio 30 d. Rygoje. Po Pirmojo pasaulinio karo su šeima grįžo į Lietuvą. 1932 m. baigęs gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1934-aisiais baigė ir dramos studiją Kaune.

Nepriklausomoje Lietuvoje V.Varnas dirbo Krašto apsaugos ministerijoje. Už nuopelnus mūsų valstybei 1939 m. buvo apdovanotas D.L.K.Gedimino ordino III laipsnio medaliu.

Po antrojo pasaulinio karo dirbo Kauno universitete, o nuo 1951 m. iki išėjimo į pensiją 1975-aisiais - Kauno politechnikos institute.

Nuo jaunumės Vladas susidomėjo mėgėjišku radiju. 1936 m. gavo pirmąjį savo šaukinį LY1VV, kuri vėl atgavo 1989-aisiais.

Mus paliko ilgametis aktyvus eterio kolega, Lietuvos mėgėjiškojo radijo istorikas, senosios kartos inteligentas, nuoširdus ir bičiuliškas žmogus, visą savo netrumpą gyvenimą buvęs sektinu pavyzdžiu jaunimui ir ilgam palikęs šviesų atminimą. Tebūna Jam lengva tėviškės žemė.

Lietuvos radijo mėgėjų draugija
LY QTC Nr.58

LY1VV
1985 balandis, 13-14d., XII UP2 techninės konferencijos
dalyvis prie Kauno politechnikumo
LY1VV
Ly1vv
1937 m