LY1Z Romas
ex LY2BG, UP2BLV
Romas Šaltauskas

1960.12.8-2006.9.16
Biržai
   Nustojo plakti dar ir 46-ių nesulaukusio Romo Šaltausko širdis.
   Romas gimė 1960 m. gruodžio 8 d. Besimokydamas Tauragėje, šviesios atminties a.a. A.Arvasevičiaus, LY2PBM paskatintas, Romas tapo aktyviu klubinės radijo stoties operatorium, LRSF nariu. 1982 m. Romas gavo savo pirmąjį šaukinį UP2BLV, vėliau jį paketė į LY2BG. 1995 ir 2005 m. Romo entuziazmo dėka, Lietuva prisijungė prie Jungtinių Tautų Organizacijos jubiliejų minėjimo radijo bangomis. Romas Lietuvą šiuose paminėjimuose atstovavo dirbdamas eteryje šaukiniais LY50UN ir LY60UN.
   Paskutinėmis savo gyvenimo dienomis Romas entuaziastingai kūrė planus CQ WW DX varžybose sudalyvauti savo naujuoju šaukiniu LY1Z, tačiau sunki liga negailestingai sugriovė jo planus.
   Pažinojusieji Romą visuomet prisimins kaip begalinės energijos, visuomet pilną naujų įdėjų, turintį gerą jumoro jausmą draugą. Dar būdamas moksleivių Romas dažnai skambindavo į KTU RC (tuomet KPI RC) norėdamas gaut atsakymus į nuolat kylančius su radijo sportu susijusius klausimus, ar pasidalint savo įdėjomis. Vėliau tapo KTU RC nariu, aktyviu LRSF nariu. Neįmanoma pamiršti tuometinio jaunuolio entuziazmo, kuomet jis, pasitelkęs Tauragės visuomenininkus, sugebėjo surinkti medžiagą ir 1985 metais išleist leidinį "Radijo mėgėjiška technika Lietuvoje". Po metų - 1986-aisiais, Romo entuziazmo dėka, vėl buvo atnaujintas leidinio "Radijo sportas Lietuvoje" leidimas. Romas redagavo ir organizavo leidinuko "Radijo sporto Lietuvoje 1981 - 1982 m.", kurio leidyba 4 metus buvo nutrūkusi.
   Lietuvos radijo sporto entuziastai niekuomet neužmirš Romo (sykiu su A.Dovydaičiu, LY2BEN) ne vienerius metus organizuotų ir asmeninėmis lėšomis organizuotų varžybų "Žiemos trofėjai", kuriose galėjo dalyvaut ir tuometiniai ketvirtos kategorijos leidimų turėtojai. Romas buvo vienas didžiausių variklių Biržų radijo klubo kūrime 1988 metais, nuo pat "Baltic Contest" atgaivinimo Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, buvo jo rėmėjas - specialaus prizo, skirto geriausiam telegrafistui iš Europos, steigėjas ir finansuotojas. Biržų radijo klubo radistai liks dėkingi Romui už pagalbą organizuojant išvykas į Lietuvos jaunųjų radistų varžybas - "Prof. A.Jurskio memorialą".
   Lyderiu Romas buvo ir savo profesinėje veikloje - dirbo vadovaujantį darbą Biržų kooperatyve, ilgą laiką Biržų rajono administracijos direktoriumi. Pastaruoju metu Romas buvo naftos produktais prekiaujančios įmonės "Baltic Petrolium" generalinis direktorius.
   Dėja, išeina geraiusieji... Dar vienas raktas nutilo...
Gediminas Lučinskas, LY3BA