LY2AV Vytas
Vytautas Antanas Šikšnius
ex UP2-038-1, RP2ABV, UP2AV nuo 1961 m
1937.1.19-2014.12.07
Vilnius
foto Ly2av
    Išleido knygelę Radijo sportas Tarybų Lietuvoje, 3000 egz., Vilnius, 1964, kaina 7 kp.
    Dirbo DOSAAF'o Radijo sporto skyriuje. Daug tarpininkavo organizuojant tarptautines (su Lenkija) varžybas. Vėliau dirbo telecentre.
    Vytas turėjo transiverį UV3DI-II ir antena LW iš balkono iki gretimo namo. Pasakojo, kad darydavo ryšius 15m diapazone su Karibų jūros salomis.
    Pirmą kartą susipažinau su Vytu kai persikėliau dirbti iš Viešintų į Vilnių. Daug teko bendrauti. Ne vienus metus dirbom Telecentre. Iš pradžių Konarskio       g.  senuose rūmuose, vėliau bokšte. Ten palaikėm gyvybę televiziniams ir UTB radiofoniniams siųstuvams.
    Kartą  pasakojo apie tarnybą tarybinėje armijoje. Vytas buvo radijolokacinėje stotyje liūdininku, kai numušė žvalgybinį Powerso lėktuvą U2 1960 m             gegužės 1d.
qsl
Veliausia
Vytas savo virtuvėje
ly2av
Prie kolektyvinės UK2PRC stoties aparatų UP2BDI ir UP2AV 1977m
su Vladu
Giruliuose, link pliažo UP2AV ir UP2NV   1980 m
ly2av3
Rokantiškės
Rokantiškių kap.54 42'21,05"N 25 21'44,8"E
Rokantiškės