LY2BA Algimantas
ex UP2BA, UP0BA, UP2ABA, RP2ABA  
Algimantas Šliavas

1934.03.20-2000.10.21
Vilnius
up2aba   Ly2ba
   Ruošdamiesi LRSF jubiliejinei konferencijai, nemažai bendravome su mūsų organizacijos įkūrėju bei pirmuoju prezidentu Algimantu Šliavu. Algimantas parašė prisiminimus, žadėjo būtinai atvykti į šventinį renginį. Dėja, jo nesulaukėme... Netekome vieno iš Lietuvos mėgėjiško radijo grandų...  
   Algimantas Šliavas gimė Šiaudinių kaime (Pakruojo r.), baigė Linkuvos vidurinę mokyklą, ten susidomėjo ultratrumpomis bangomis, kurioms lilko ištikimas visą savo gyvenimą. 1952 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą jau turėdamas savo šaukinį 019501. Studijų metais buvo vienas iš KPI kolektyvinės radijo stoties steigėjų. Tapęs diplomuotu inžinieriumi dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje (GS "Sigma") įvairiose pareigose. Algimantas buvo pirmtakas daugelyje UTB sričių - jo šaukinys UP2ABA buvo pirmasis Lietuvos šaukinys, pasirodęs "Radio" žurnalo skelbiamose UTB pasiekimų lentelėse.  1960 metais Algimantas, jau būdamas pripažintu mėgėjiško radijo autoritetu, ėmėsi kurti Lietuvos radijo sporto federaciją ir buvo išrinktas jos pirmuoju prezidentu. Vėliau ne kartą buvo renkamas į LRSF prezidiumą, o visuomenines pareigas visada atlikdavo pavyzdingai.  Algimantas Šliavas - labai inteligentiškas, plačios erudicijos, aukštos techninės kvalifikacijos, o kartu nepaprastai kuklus žmogus buvo, yra ir liks pavyzdžiu visiems mėgėjiško radijo entuziastams.  
LRSF taryba
 up2aba-uq2an  
UQ2AN Bruno Greiža ir UP2ABA Algimantas, 1962 (iš YL-RS-01 Aleks Vilks albumo)
2ba
(iš A.Vilks albumo)
****
Algimantas Šliavas baigė Kauno Politechnikos Institutą. Inžinierius-elektronikas. UTB propaguotojas, knygelės "UTB radijo stotelė" (1960 m.) autorius. Pirmasis LRSF Prezidiumo pirmininkas (1960 m.). Daugelio pirmųjų UTB  ryšių Lietuva-DX autorius, DX darbo 50 MHz ruože entuziastas.
Staiga mirė 2000 m. spalio 21 d.
Palaidotas Rokantiškių kapinėse, sektorius 34, devinta eilė.

****
...Ant smėlėto Vilnijos kalnelio, po šimtametėmis pušimis, blausios rudeninės saulutės apšviestas iškilo naujas kapo kauburėlis... Jis reiškia, kad iš mūsų tarpo vėl išėjo vienas ... Šį kartą - Algimantas Šliavas, LY2BA .. Silent Key - nutilęs raktas... Nors Algis ir nebuvo didelis telegrafijos entuziastas - jis save laikė telefonistu, bet CW žinojo ir puikiai ja naudojosi...
...Pastaraisiais metais Algis labai aktyviai dirbo 50 MHz ruože... Savo sodo namuką Rastinėnuose "papuošęs" šešių metrų ruožo Yagi beveik visą laisvalaikį leisdavo ten... Internete sekė Saulės aktyvumo parametrus, DX Cluster'į, sekė 6 m ruožo naujienas ir laiškus... Dar prieš porą savaičių jis laipiojo ant stogo, pastatė ir išbandė vertikalią anteną aukštesniems TB ruožams, ruošdamasis juose padirbėti, kai 6 m ruožas bus beviltiškai užsidaręs... Kelios dienos prieš savo mirtį jis džiaugėsi 50 MHz ruože susirišęs su Australija ir baigęs vykdyti WAC šiame ruože (pasiskundė, kad dar negavęs QSL iš P.Amerikos...) Pasakojo, kad bandęs rištis su Japonija - ją girdėjo, bet QSO neįvyko... Ir tą lemtingąjį šeštadienį jis sode liko vienas, turėdamas viltį vėl išgirsti japonus...
...Jį rado sukniubusį prie savojo DX70TH... Stotelės skalėje - 50110, kambaryje - šešiametrinio ruožo ošimas, o Algimanto siela - jau amžinybėje... Klastingos mirties pakirstas Algimantas išėjo pradėjęs savo 67 metus... Liko nebaigti darbai, neįgyvendinti projektai, nepravesti QSO...
Bet draugų atmintyje amžiams liko be galo kuklaus ir sąžiningo, taktiško, pasiruošusio bet kam bet ką padėti ar patarti Algimanto atminimas...

****  Radio_LY, 2000 m. spalio 26 d. /LY2CG
     Su giliu liudesiu perskaičiau, kad šių metų "juodasis sąrašas" dar nesibaigė, kad jau nebeteks tureti QSO su dar vienu iš mūsiškiu - Algiu LY2BA...
  Apie vieną iš Lietuvos mėgėjiško radijo grandu - Algimantą Šliavą LY2BA (ex-UP2BA, ex-UP2ABA) norečiau parašyti daugiau. Tai ką rašysiu - spontaniški prisiminimai, kuriuose greta Algio asmenybes bus ir kitų vardų ir faktų, nušviečiančiu tą laikmetį ir tą erdvę, kurioje man teko susitikti su Algiu.
  Esu giliai įsitikines, kad yra radijo mėgėjų, kurie Algį pažinojo ir galetu parašyti geriau nei aš (to aš jų ir paprašyčiau), bet tebunie mano laiškelis mažu potepiu į tą Algio portretą, kuris pasiliks visiems laikams. Jei neparašysiu šiandien - kito karto gali nebūti... Iš anksto atsiprašau, kad galiu įvelti klaidelių ir netikslumų - sedžiu darbe ir nesinaudoju jokia literatūra, nebandau skambinti draugams ir pasitikslinti. Tai padarysiu veliau. Abejotinose vietose dabar sudedu klaustukus. Dar besimokydamas vidurineje mokykloje (dabar - Kybartu K.Donelaičio mokykla) dirbau kolektyvineje stotyje (UP2KNO), studijuodavau turimą QSL kortelių archyvą, ryte rydavau bibliotekoje esanti "Radio" žurnalu komplekta. Tuo metu žurnaluose dominuodavo trumpųju bangų tematika, buvo prasidėjęs perėjimo iš AM į SSB "bumas". Daug rašė, įvairiose pasiekimų lentelese dominuodavo Goncarskis UB5WF, G.Rumiancevas UA1DZ, L.Labutinas UA3CF, Kazanskis (nepamenu šaukinio, bet ne tas kuris dirbo CRK, hihi). Dėja, lietuviškų pavardžių ir šaukinių tada ir ten beveik nebūdavo.  Vieno iš naujai atėjusių žurnalų viršelyje netikėtai pamačiau spalvota šiaurės pašvaistės vaizdą virš žemėlapio, kuriame buvo pavaizduota pirmojo 144 MHz ryšio per "Aurorą" tuometines SSSR teritorijoje trasa - tarp Tartu gyvenančio K.Kalemaa (UR2BU) ir kažkurio skandinavo. Šis įvykis buvo didelis stimulas radijo mėgėjams - tiek dometis UTB DX ryšiais, tiek pereiti iš superegeneratorinių imtuvų ir AM moduliacijos į "naują erą" - CW ir superheterodininių imtuvų. Be to, tai buvo visai netoli Lietuvos - reiškia, imanoma ir mums, lietuviams.  "Radijo" žurnalas pradėjo spausdinti UTB pasiekimųu lenteles - aš mokinukas su pasididžiavimu jų viršutineje dalyje pamačiau ir lietuviška šaukinį - UP2ABA. Pasirodo, Lietuva buvo gyva, ir dirbo!!!
    Tai buvo mano pirmoji "pažintis" su Algimantu Šliavu.
Kiek veliau sios lenteles viršuje atsirado dar vienas lietuviškas saukinys - UP2NMO, Vaidotas Šimonis, veliau tapęs UP2ON, dar veliau - dar daugiau  lietuvišku šaukiniu, paminesiu tik Kastytį UP2NBA (dabar LY2AA) ir kolektyvinę stotįi UP2KAB (Vilniaus universitetas), kurie buvo tarp lyderiu UTB pasiekimu SSSR lenteleje.  Ši "Radijo" žurnalo lentelė buvo gan "lietuviška", atrodė, kad UTB, greta krepšinio, yra lietuvių nacionalinis sportas. Gal būt tai ir buvo viena iš mano susižavėjimo UTB ryšiais priežasčių. Ir ne tik mano...
 Nesuklysiu Algį pavadinęs UTB ryšių "Saboniu" - jis buvo švyturys ištisai Lietuvos UTB mėgėjų kartai. Tai jis pirmasis tarp lietuvių 144 MHz ryšiams pradėjo naudoti atspindžius nuo meteorų (MS). Pirmiesiems ryšiams jis naudojo paprastą buitinį magnetofoną ir paprastą "bugą", t.y. elektroninį raktą, kuris tuo metu buvo gaminamas naudojant elektronines lempas ir buvo gan sudėtingas ir retas irenginys tarp radijo megejų. "Bugo" greičio pakako pirmiesiems DX ryšiams!
    Po Algio į ultratrumpųjų bangų "NBA" - MS ryšius pateko ir daugiau lietuvių, tos tradicijos tęsiamos ir dabar.
    Antraja mano "pažintimi" su Algiu tapo maža knygelė "Lietuvos radijo megejiškų stočių sąrašas" (atleiskite, knygeles pavadinimą užrašiau iš atminties), išleista 1961 metais. Kitaip sakant - pirmasis pokarinis ir kelis (?) dešimtmečius buvęs vienintelis lietuviškas "call-book'as".  Jo autorius (vienas is autoriu ???) buvo Algimantas Šliavas.
    Trečioji mano pažintis su Algiu buvo dar viena nedidukė ir labai kukli knygele - "UTB radijo stotelė". Jos autorius Algimantas Šliavas apraše ne tik tai, kaip pasigaminti ir susiderinti paprastą UTB aparatūrą, bet ir pateike daug informacijos apie UTB ryšius. Knygelėes gale buvo parodytas ir lietuviškos QSL kortelės (pirmas ir vienintelis kartas???) pavyzdys, užpildytas kaligrafišku kito man brangaus žmogaus - pirmojo mano radiotechnikos Mokytojo, kybartiečio Albino Skroblo UP2NAP ranka... Pradejus man mokytis tuometiniame KPI, apie Algį sužinojau daug daugiau - jis pirmasis Kaune (vienas pirmuju, o gal pirmasis ir visoje Lietuvoje???) pasigamino aparaturą ir užmezgė ryšius 144 MHz diapazone, buvo vienas iš KPI (dabar - KTU) radijo klubo įkūrėju ir "varikliu".  Pirmasis  mano QSO su Algiu įvyko 144 MHz diapazone ir išiks visam gyvenimui. Ne tik todėl, kad tai buvo mano pirmas ryšys su visu pripažintu "asu", ne tik todėl, kad tai buvo mano pirmosios UTB varžybos...
   Tada as dar tik pradėjau mokytis "Morzę" (ačiū Arvydo LY2OO kursams Kauno radijo klube!), ir pasiskolines tuometinio prieniškio Algio UP2NRD (dabar - LY3AF) konverterį, padarytą iš televizijos kanalų perjungėjo PTK, kartu su Edmundu UP2NPI (dabar LY3PDS) per porą valandų iš varinės vielos ir tvoros "štakietų" pasigaminome 9 el. anteną pagal Rothamelio knygą. Edmundo RSIU-4 siųstuvą jau buvome suderinę anksčiau, o 8 MHz  kvarcą buvo padovanojęs Vaidas UP2ON.  Varžybos vadinosi SRKB (Studentski RadijoKlub Beograd), lietuviai jose tradiciškai dalyvaudavo.
 Tais laikais kiekvienas radijo megejas turedavo savo fiksuota dazni, todel, pasaukus CQ, reikedavo perzvelgti diapazona, tam, kad surastum, kas tave šaukia...  Nebepamenu Algio "CQ" daznio, (lyg tai 144.220, o gal - 144.160?), bet butinai pasitikslinsiu - gal prieiks, jei ka nors sugalvosime Algio atminimui įamžinti? Musu su Edmundu geografinė padėtis varzyboms (Kybartai) buvo labai palanki, bet bangu sklidimas nebuvo pakankamas padaryti AM ryšiui su Vilniumi, iš kurio dirbo tik Algis UP2ABA... Mano Morzes mokejimo jau pakako priimti Algio siunčiama CW CQ, bet ryšio užmezgimui dar nebuvau pasiruošęs. Bet baimė prarasti beveik 200 tašku ir nepadaryti pirmąjį UTB "DX" buvo mažesne, nei baime "apsikiaulinti" ar būti išjuoktu.Algis buvo kantrus ir korektiškas - ryšys vis tik buvo iki galo padarytas ("rodos ir vargo nebuvo")!!! Kaip veliau sužinojau iš Vaido UP2ON, abejoniu Algiui vis tik kilo - ar čia ne kauniečiu trumpabangininkų išdaiga - ar gali dirbti CW "triraidininkas" (aš tada turėjau "vien-tik-UTB" šaukini UP2NMW), ir dar iš tokio užkampio! Bet jo antena "rode" piečiau Kauno, ir Algis nenorom patikejo, kad aš - ne mistifikacija. Keliu sutapimu deka tas varžybas laimėjau aš, gavau pirmąjį gyvenime diplomą. Išsaugojau ir logą su šituo ryšiu. Algimantas Šliavas buvo išrinktas pirmuoju pokario Lietuvos radijo megejų Prezidentu - lietuviai vieni pirmuju tuometineje SSSR įkūre savo visuomeninę organizaciją, kuri buvo gan nutolusi nuo visokių DOSAAF ir kitų valdiškų institucijų...
    Asmeniškai su Algiu susipažinau per Lietuvos radijo megeju technine konferencija (kada gi mes nepriklausomoje Lietuvoje sugebesime surengti išimtinai TECHNINE, dvi dienas besitesiancia konferencija???). Algis buvo labai inteligentiskas, plačios erudicijos, aukstos technines kvalifikacijos ir kartu - nepaprastai kuklus ir tolerantiskas zmogus. Kai man, jau inzinieriui, į rankas pakliuvo lietuviškas "Skaičiavimo technikos terminu šešiakalbis žodynas" (pardon, jei pavadinimas netikslus...), tarp jo autoriu aš radau ir A.Šliavą. Kai paklausiau Algi, ar ne jo čia "darbas", jis tik numojo ranka - neverta kalbeti, smulkmena... O juk tai buvo gudžiais brežnevizmo metais, kai visi techniniai žodynai ir technikos kalba buvo tik rusu...
   Man labai gaila, kad Algio patyrima - radijo megejo, inžinieriaus, organizatoriaus nesugebejome panaudoti dabartiniame radijo megeju judejime. Visada maloniai pasikalbedavome rinkiminiuose susirinkimuose, hamfestuose, bet Algis kategoriskai atsisakydavo buti renkamas į kokį nors postą ar pareigas. Kiek veliau, jei neklystu, iš kito "mohikano", kurio gyvenimo ir radijo megejystes kelias yra labai panašus į Algio, išgirdau frazę, kuri, atrodo, galetu šiek tiek paaiskinti graudžia mūsų padėti. Paklaustas, kodėl turėdamas tiek patyrimo sprendžiant "amžinas" problemas ir kartu būdamas vilnietis, jis nesilanko LRMD būstineje, jis atsake - ten siaubingai prirūkyta ir keikiamasi rusiškai...  Matyt jau tokia visu "mohikanu" dalia - jie nemoka ir nenori, jiems nepriimtina lipti per draugų ir kolegų galvas - nei gyvenime, nei eteryje. Jie niekada neišmoks valdiškų istaigų duris atidarineti kojomis.  Jie išeina tyliai, be triukšmo. Bet lieka mūsų širdyse. 
Vytautas Mickevicius LY2PU