LY2BHB Julius
Julius Ponomariovas 
1947.10.4-2016.1.4
Šiauliai
Julius

   Tiesiog jis nutilo netikėtai, ilgai neturėjom jokios žinios. Šeimos ir vaikų neturėjo. Informaciją suteikė jo brolis.
Julius buvo aktyvus žmogus, visada dalyvaudavo mūsų renginiuose, padėdavo organizuojant sąskrydžius, teisėjaudavo jaunųjų radistų varžybose. Apie visus reiškinius ir įvykius turėdavo savitą nuomonę. Buvo vienišius, atsidavęs mūsų Hobiui. pagarbiai, Mindaugas, LY2VO

--------

   Deja, taip jau įvyko, kad tenka rašyti šias eilutes praėjus daug laiko nuo Kolegos Juliaus LY2BHB išėjimo anapilin dienos. Jau praeitais metais eteryje išgirsta nuotrupa privertė suklusti ir tuo pačiu nesinorėjo tikėti. Nesiryžome niekas ir rašyti, kad netekome draugo ir kolegos Juliaus LY2BHB, tiesiog netikėjome. Dalykas subtilus, todėl bandėme visus kelius, kad atrasti bent mažą vilties kibirkštėlę, patikrinti...Deja... Šiandien su nuoširdžia užuojauta artimiesiems ir draugams turime pripažinti, kad visgi eteryje daugiau nebegirdėsime "Aš L Y du Birutė Henrikas Birutė", negirdėsime telegrafo, kurį Julius mėgo. Nematysime Vyčio RK kolegos ir draugo. Julius niekados neatsisakydavo pagelbėti Vyčio RK veikloje. Teisėjaudavo ir Lietuvos Jaunųjų radistų čempionate. Visi prisimena dar 2010 metais sąskrydžio metu permirkusį po liūties Julių prie atvykimo vartų registruojantį atvykstančius. Nepaliko Julius tuomet posto net permirkęs iki paskutinio siūlo, o jau tuomet Julius buvo pensijoje. Atšildėme... Julius buvo optimistas, turėjo subtilų humoro jausmą ir juo ne kartą linksmino klubiečius. Linksma būtų rašyti, bet deja Juliaus nebeturime ir ši vėlyva žinia pribloškė, nes maža viltis kirbėjo, jog galbūt, tik laikinai Julius tapo nepasiekiamas... Julius LY2BHB išėjo į amžinojo bangų sklidimo šalį... Ilsėkis ramybėje Mielas Drauge. Užuojauta artimiesiems, klubiečiams, draugams... Mūsų ir vėl mažiau... 

Liūdnai Gintautas LY2GV