LY2BIH Jurijus
Jurijus Narbutas
1949.06.03 – 2013.03.14
Šiauliai
Ly2bih
   Kilęs iš tremtinio šeimos, atvykęs iš Kemerovo srities vedė. Darbavosi Šiaulių namų statybos kombinate, vėliau, ūkvedžiu Vinco Kudirkos vidurineje mokykloje. Jo iniciatyva ir asmeniniu indeliu buvo įsteigta mokyklos kolektyvinė stotis LY2KY, suburtas darnus moksleivių kolektyvas. Jo asmeninį šaukinį LY2BIH buvo galima laikyti budinčiu Šiauliuose 144 MHz diapozone. Buvo geras draugas, aktyvus VYČIO klubo veikloje. Visada pasiruošęs ateiti į pagalbą, pasidalinti turimu HAM turtu su kolegomis. Šešetą metų atgal palaidojo savo žmonelę. Dabar ir pats atgulė greta, Šiaulių Ginkūnų kapinėse. Paliko: sūnų, marčią, anūką, anūkėlę ir jį atsimenančius draugus.

  Su pagarba, LY3J Zigfridas


   Liūdna rašyti, nes atėjo žinia, kad netekome klubiečio Gerb. Jurijaus Narbuto LY2BIH. Dar matėmės ir spaudėm ranką Vyčio klubiečių susirinkime ir skaudu suprasti, kad daugiau tai nedarysime... Nutrūko Jurijaus gyvenimas netikėtai. Planuose buvo pasiremontuoti sveikatą ir grįžti į gyvenimą. Deja, tai nebuvo lemta išsipildyti...
Nuoširdžiai užjaučiu artimuosius, draugus ir pažinojusius Jurijų Narbutą. Amžiną atilsį Jurijau.
Liūdnai Gintautas LY2GV


   Dar prieš nepilną savaitę buvome Šiauliuose VNS'o metu ir bendravome su gausiai susirinkusiais šiauliečiais. Liūdna skaityti jog retėja mūsų gretos. Užuojauta artimiesiems ir draugams netekus Jurijaus LY2BIH.
ly4q, Rolandas


Liūdna žinia... Stiprybės artimiesiems, draugams ir klubiečiams... Tebūna gera Jurijaus sielai amžino bangų sklidimo šalyje...
Pagarbiai, Remis LY8O

ly2bih2
ly2bih4
ly2bih4