LY2BMV Aleksandr
Aleksandr Neznamov
1946.7.21- 
Vilnius
  Ly2bmv