LY2BR Stasys
ex LY2BAR, UP2BAR
Stasys Kėželis

1950.6.6- 2000.6.8
Šiauliai
   Sulaukęs vos 50 metų mus paliko Stasys Kėželis - tarptautinės klasės sporto meistras, daugkartinis Lietuvos radijo ryšių čempionas, komandų, laimėjusių Europos bei Pasaulio pirmenybes, narys.  
   Stasys gimė Joniškyje, ten baigė vidurinę mokyklą. Nuo 1971 m. Kauno politechnikos institute studijavo radioelektroniką. Įgijęs inžinieriaus diplomą, nuo 1976 iki 1995 m. dirbo Šiaulių televizorių gamykloje, vėliau - Šiaulių Gitarių vidurinėje mokykloje.  
   Mėgėjišku radiju Stasys susidomėjo dar vidurinėje mokykloje, o studijų metais aktyviai dalyvavo KPI radijo klubo veikloje. Buvo puikus konstruktorius ir atkaklus sportininkas. Sunku būtų išvardinti visus sportinius laimėjimus trumpųjų bei ultratrumpųjų bangų varžybose.  
   Intensyviai sportuodamas, Stasys rasdavo laiko ir visuomeninei veiklai - buvo vienas aktyviausiu Lietuvos radijo sporto federacijos narių, išsiskiriantis savo darbštumu ir pareigingumu. Stasys dosniai dalijosi savo patyrimu su visais ir iki paskutinės dienos vadovavo savo mokyklos jauniesiems radistams.
   Netekome žymaus sportininko, draugiško ir kuklaus kolegos. Toks Stasys ir išliks mūsų atmintyje.
KTU RC taryba   
   Ly2br
1976


Stasys trečias iš kairės