LY2BZ Vaidas
Alfonsas Vaidutis Morkūnas
1942.2.15-2001.11.22
Panevėžys
Man gyvenimas ne tirpstanti žvakė. Tai tarytum stebuklingas deglas,
į mano rankas patekęs akimirkai, ir aš stengiuos, kad jis įsiliepsnotų
kuo ryškiau pirma, nei perduosiu ateinančioms kartoms.

(B.Šo)

   Staiga ir netikėtai nutilo daar vienas šaukinys - LY2BZ. Iš gyvenimo pasitraukė Alfonsas Vaidutis Morkūnas.
   Vaidas gimė Raguvoje, Jo vaikystė ir jaunystė prabėgo Panevėžyje,. Čia jis baigė 5-ąją vidurinę mokyklą, pradėjo darbą Elektrotechnikos gamykloje, kur įkūrė pirmąją radijo stotį šaukiniu UP2KDG.
   1960 m. pirmą kartą eteryje suskampo šaukinys UP2BZ - Vaidas gavo leidimą individualios radijo stoties ekspluatacijai. 1961 m. Vaidas buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą. Tarnavo radistu karinėje aviacijoje.
   1980 m. - karinė pensija. Tais metais Vaidas pradėjo pedagoginį darbą Tarpmokykliniame mokymo kombinate Panevėžyje. Jau buvo ne naujokas, nes iki tol teko dirbti Panevėžio jaunųjų technikų stotyje II vidurinėje mokykloje. Jo įkurtas būrelis ir kolektyvinė stotis LY2BWO išugdė didžiąją dalį jaunosios kartos Panevėžio radijo mėgėjų. Dirbti su jaunimu Vaidui sekėsi. Jo pomėgis ir aistra radijo sportui tiesiog "užkrėsdavo". Mokiniai prisimena, jog ilgais rudens vakarais Vaidas net piktokai prašydavo eiti namo, tačiau kurgi ten - pirmieji radijo ryšiai, neatrastas ir nepažįstamas radijo bangų pasaulis, į kurį duris atverdavo Vaido Morkūno pamokos, buvo daug patrauklesnės, nei nuobodūs mokykliniai namų darbai.
   Vaidas ne tik mokė jaunuosius radistus, bet ir pats aktyviai dalyvavo radijo sporto veikloje. Tą liudija varžybų priziniai rezultatai, ryšiai net su 300 pasaulio šalių, tūkstančiai ryšių patvirtinimo kortelių ir daug įvairiausių diplomų.
   Lietuvai kovojant už savo nepriklausomybę, Vaidas taip pat neliko nuošalyje - ryžtingai darbavosi organizuodamas Tėvynės gynėjų radijo ryšį. Kuomet praslinko tos sunkios dienos, 1991 m. Lietuvoje pirmą kartą vyko Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kurių metu Vaido Morkūno dėka daug panevėžiečių šaukiniais LY91XXX eteryje garsino mūsų šalį. O ir šaukinių su lietuvišku prefiksu Vaidas tikrai pelnytai pradėjo dirbti eteryje vienas iš pirmųjų Lietuvoje.
   1991 m. Vaidas įsidarbino Lietuvos telekome, kur ir dirbo iki mirties. Savo pomėgiui jis liko ištikimas visą gyvenimą. Ir darbas, ir visuomeninė veikla buvo susijusi su radijo ryšiu, radijo elektronika, technine kūryba.
   Vaido bendraamžiai, draugai bei mokiniai prisimins jį kaip išmanantį, galintį patarti, suprantantį bičiulį, mokytoją, entuaziastingą radijo mėgėją. Vaidą visuomet buvo galima išgirsti tiek trumpomis radijo bangomis, tiek ir Panevėžio UTB retransliatoriaus dažniu. Sunku patikėti, kad į kvietimą eteryje jau nebeišgirsime atsakant nuotaikingo ir nuoširdaus Vaido balso...Šį žmogų drąsiai galime vadinti radijo sporto Panevėžio krašte įkūrėju ir globėju.
Vytautas Paliukas LY4AF

2000 m radijo mėgėjų sąskrydžio metu prie Balsių malūno šalia Pasvalio