LY2HT Vidmantas
Vidmantas Mickevičius
1946.04.18 - 2017.9.10
Elektrėnai
Ly2ht
VIDMANTAS MICKEVIČIUS gimė 1946 m. balandžio 18 d. Vilkaviškio raj. Abromiškių reabilitacijos ligoninės gydytojas neurologas, reabilitologas, fotografas.
 Baigė Vilkaviškio vidurinę mokyklą. Metus mokėsi Kauno politechnikos instituto Radiotechnikos fakultete, tačiau vėliau perstojo į Kauno medicinos institutą. Baigęs bendrosios medicinos studijas V. Mickevičius kurį laiką dirbo dėstytoju Šiaulių medicinos mokykloje.
1976 m. pradėjo dirbti Druskininkų ligoninės neurologijos ir reabilitacijos skyriuje.
Nuo 1978 m. dirbo Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, buvo neurologijos skyriaus vedėjas. 9 dšmtm. pabaigoje kurį laiką buvo grįžęs gyventi į Vilkaviškį. Čia leido pogrindžio laikraštėlį, rašė tekstus, spausdino, maketavo, iliustravo. Beveik trejus metus dirbo rajono centrinės ligoninės neurologu, vyr. gydytojo pavaduotoju. Lietuvos elektrinės direktoriaus Prano Noreikos pakviestas grįžti į Elektrėnus taip ir padarė. Grįžęs buvo paskirtas Abromiškių reabilitacijos ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoju, nuo 1998 m. – VšĮ Elektrėnų ligoninės vyr. gydytojas. Šiuo metu V. Mickevičius – Abromiškių reabilitacijos ligoninės gydytojas neurologas ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.
 Abromiškių reabilitacijos ligoninėje eksponuojami V. Mickevičiaus senų fotoaparatų ir paties darytų nuotraukų kolekcija. Nuosekliai kolekcionuoti senus fotoaparatus V. Mickevičius pradėjo 2005 m.
 1992 m. iš V. Mickevičiaus buto Saulės gatvėje buvo parodyta pirmoji Elektrėnų televizijos laida. Jis kartu su draugais ir broliu pagamino siųstuvą ir antenas bei transliavo pačių kurtas televizijos laidas.
 2010 m. kartu su sūnumi iš Elektrėnų aeroklube ištekintų stūmoklių sukonstravo Stirlingo variklį, taip pat konstravo trumpabangius radijo aparatus ir kolekcionavo senovinę fototechniką, fotografavo ir rengė kūrybos parodas, rašė straipsnius laikraščiams.
 V. Mickevičius Lietuvos radijo mėgėjų draugijos narys.
 2003–2007 m. buvo Elektrėnų sav. tarybos narys.
 2008 m. išleido fotografijų albumą „Abromiškių aura“,
 2009 m. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengė parodą tokiu pat pavadinimu.
 2011 m. išleido leidinuką „Prarastojo judesio kaina, arba pasakojimas apie medicininę reabilitaciją esant negalei“, o vėliau
 2012 m. – „Reabilitacija po insulto“.
 2010 m. Apdovanotas Kunigaikščio Gedimino vardo III laipsnio apdovanojimu (bronzos medaliu ir diplomu) „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“.
2012 m. buvo išrinktas 2011 metų Elektrėnų savivaldybės Metų menininku.
2014 m. – 2013 metų Metų mediku (už reikšmingą aktyvią veiklą bei nuopelnus Elektrėnų savivaldybei).

Šaltinis:  http://kcelektrenai.lt/mickevicius-vidmantas/
Apie Vidmantą rašė laikraščiai Elektrėnų Kronika 2010 m.lžinios.lt 2015 m.

Sunku patikėti, kad nebeišgirsime radijo bangomis kiek prikimusio, savotiško, bet taip mielo ir taip pažįstamo balso...

Vidmantas jau eilę metų didvyriškai kovojo su sunkia liga, turėjo kelias sunkias operacijas, kentėjo nuo didelių skausmų, bet iki paskutinės minutės stengėsi nepasiduoti. Dar neseniai, jau sunkiai sirgdamas jis ėjo į darbą, kad nesėdėti namuose, kad padėti kitiems - jis juk buvo gydytojas !
Gydytojas jis iš tikro buvo puikus, turėjo net dvi licencijas - gydytojo neurologo, ir gydytojo reabilitologo.

Gaila, kad likimas atima iš mūsų geriausius draugus, o Vidmantas turėjo dar tiek daug visokių planų, įdėjų, sumanymų. Daugeliui iš mūsų jis pagelbėjo įvairiais patarimais, medicininėmis konsultacijomis.

Radijo ryšiais - mėgėjišku radiju jis susidomėjo prieš daugelį metų, kiek įvairių konstrukcijų jis pats, savo rankomis sukūrė, sumeistravo, užmegzdavo tolimiausius ryšius radijo bangomis su kitais radijo mėgėjais iš viso pasaulio. Jo sukurtos konstrukcijos galėjo nustebinti net ir profesionalų radiotechnikos inžinierių, o juk Vidmantas buvo gydytojas...

Radijo ryšiu jis susisiekdavo ir su žinomu misionieriumi, kunigu ir gydytoju Aleksandru Bendoraičiu, kuris tuo metu gyveno ir dirbo Bolivijoje, Amazonės baseino džiunglėse. Vėliau Vidmantas dalyvavo pirmojoje Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ekspedicijoje į Boliviją, ten visą mėnesį, didžiuliame karštyje ir sunkiausiomis sąlygomis pasiaukojamai dirbo, gydė ligonius, padėjo statant ligoninę Guayaramerin miestelyje.

Paskutinius keletą metų Vidmantas daug laisvalaikio skyrė meninei fotografijai. Ir šioje veikloje jis pasiekė puikių režultatų, jo foto paveikslai pelnė didelį pripažinimą, jis surengė visą eilę savo fotografijų parodų.

Vidmantas surengė daug radijo ekspedicijų į Lietuvos piliakalnius, iš ten radijo ryšiu susirišdavo su kitais radijo mėgėjais, taip populiarindamas mėgėjišką radijo ryšį.

Vienas pirmųjų Lietuvoje, Vidmantas pradėjo naudoti ir gana sudėtingus skaitmeninio radijo ryšio metodus AMTOR ir PACKET. Prieš daugelį metų, dar naudodamas kompiuterį Commodore-C64, jis populiarino ir išvertė į lietuvių kalbą Baycom kompiuterinę programą.

Viską, ko tik imdavosi Vidmantas, jis atlikdavo iki galo, metodiškai ir nesiblaškydamas.
Vidmantas buvo tikras ir nuoširdus Lietuvos patriotas, jis daug dirbo ir visuomeninėje veikloje, buvo labai aktyvus Lietuvos Sąjudžio kūrėjas. Tai buvo draugas, kuriam galima buvo paskambinti bet kuriuo paros metu ir tvirtai žinojau, kad Vidmantas visada ateis į pagalbą...

Nuoširdžiausia užuojauta Vidmanto žmonai Virginijai, šeimai ir artimiesiems.

Ilsėkis ramybėje, mielas Vidmantai...Mums labai trūks Tavęs...

Rimas Zakarevičius, LY2N - LY2NX

2017-09-11 Kaunas