ex U2NM LY2NM Aleksej
Aleksej Melechin
 Kaunas
ly2nm-mem.jpg
ly2nm.jpg  ly2nm-1.jpg

Šaukinys yra, ant dviejų metrų vienas vatas plius ant lauko tranzo superregeneratorius - menka paguoda. Pasigailėjo manęs Albertas Salminis Ly2os, paskolino savo TX. Visus metus mėgavausi juo, bet ateina laikas gražinti. Kilnaširdiškai iš situacijos išgelbėjo Rimas Zakarevičius Ly2n, patikėjo man savo senąjį 5W TX. 20 metrų ilgio antena 5W varžybose nepadalyvausi. "Priskaldžiau" apie 2 tūkstančius CW ryšių. Į pabaigą ėjo pagaminimas uv3di transiverio, plius trys gu-50.... reikia kelti kategoriją. Kvalifikacijos kėlimo pirmininkas up2nm Aleksiejus. "Prašniukštinėjau", kad up2nm gaminasi transiverį ..nutariau "pagudrauti", pasiruošiau saują tranzistorių, idant suminkštinti Aleksiejaus širdį. Tuo metu dirbau pas prof. Brėdikį ūkiskaitoje, tranzistoriai nebuvo problema. Nedrąsiai nužingsniuoju į Kauno radijo klubą, aiškinu up2nm Aleksejui savo apsilankymo tikslą. Pasikartoja ta pati situacija....sukinėjamas imtuvas ieškoma stočių, ir turiu pasakyti kokios tai stotys, ir apie ką pokalbis...ir išgirstu tą patį....negerai negerai... Tada traukiu saują tranzų iš kišenės ir sakau, tai labdara daromam transiveriui. Aleksejui akys prašviesėjo, net nusišypsojo... matyt tranzistoriai jam buvo labai reikalingi. Pakalbėjom apie antenas, aparatūra, jos darymo sunkumus. Pasufleravo "sauja tranzu" Ly2n Rimas, jis senas vilkas , žinojo kaip su Aleksiejum elgtis....Nuo Aleksiejaus "gavau" už SB teste nedalyvavimus.... čia jis buvo teisus ...nedalyvavau... bandžiau kažka lementi... dėl to buvo sakoma negerai...negerai. Matyt išties tranzai padėjo... atleido man už SB testus... Aleksiejus papasakojo, kad kai dirbo su amerikonais, jis buvo pramintas dėl gero telegrafo perdavimo "Aleksejus tvirtoji ranka". Išsiskyrėme labai taikiai. Gavau antrą kategoriją, galėjau išsikelti 20-čiai metrų dipolį, prasidejo visai kitas gyvenimas eteryje. Kai pabaigiau lempinį varijantą uv3di, pasijutau pilnavertis trumpabangininkas. Galvoju, kad būtų neprireike tranzistoriu, bet sviestu košės nepagadinsi, pasidalinti su kitais ką turiu - negėda.

Klemensas LY3LP, 2011 kovas