LY2OO Arvydas
Arvydas Macas
1940.02.12-2009.4.10
Kaunas
 
ly2oo.jpg
Ly2oo-2  Ly2oo-3
   Jau negaliu tiksliai prisiminti kada pirmą kartą sutikau Arvydą, bet tai tikrai buvo šešiasdešimt antrųjų metų rudenį, Kauno politechnikos instituto radijo stotyje UP2KNP,  įsikūrusioje Mechanikos fakultete, buvusioje prieškarinio Kauno universiteto astronomijos observatorijoje – du kambarėliai bokštelyje, išsikišusiame virš didžiulio skardinio stogo. Į stotį manę, pirmakursį, atvykusį iš Kybartų, atsivedė senas kaunietis Vytautas Urbonas (LY2OU, tada – UP2NBU), nes surasti reikiamus laiptus didžiulio pastato gale nebuvo lengva – perėjimas į juos buvo ne visuose aukštuose.  
   Jau tais laikais KPI radijo stotyje rinkdavosi daug jaunimo – aukštesniųjų kursų studentai, diplomantai Algis Kregždė (LY2NK), Arvydas Banaitis (tada UP2NCF, vėliau –UP2OK),  A.Salminis  (tada –UP2NCO), Jonas Čvanovas (tada UP2NKI, dabar –LY2OM), rinkdavosi ir dar jaunesni – Vytautas Urbonas, Vaidotas Šimonis (tada UP2NMO, vėliau –UP2ON), Zigmantas Turauskas (LY2PT),  ateidavom mes, „fuksai“ – Henrikas Tunkūnas (tada UP2NLT, dabar – LY2OF), Petras Bareikis (LY2OH) ir kiti. Dažnai apsilankydavo ir mūsų institutą jau baigę radijo inžinieriai, kiti radiotechnikos profesionalai - Edmundas Laurušonis (UP2NL), Algis Kasperavičius (UP2NI), Petras Zaunius (UP2NO), S.Navickas (tada UP2NN).
   Tame būryje radijo mėgėjų savo išvaizda ryškiai išsiskyrė Arvydas Macas – aukštas, lieknas, tiesaus sportiško sudėjimo, ką tik baigęs mūsų institutą radiotechnikos katedros asistentas. Man, futbolo fanatikui, jis atrodė idealus vartininkas, ir tik gerokai vėliau sužinojau, kad jis yra jau gerai žinomas Lietuvoje tinklininkas, sporto meistras.  Kai po kelių metų, KPI komandai tapus SSSR čempionato nugalėtoja, jam buvo suteiktas ir radijo sporto meistro vardas, Arvydas buvo vienintelis „dvigubas sporto meistras“ tarp Lietuvos radijo mėgėjų.
   Kita Kauno ir beveik pusės Lietuvos radijo mėgėjų susirinkimų vieta buvo DOSAAF Kauno radijo klubas (tuo metu Lietuvoje buvo tik du DOSAAF radijo klubai – Vilniuje ir Kaune).  Klube rinkdavosi ne tik studentai, bet ir vyresnio amžiaus radijo mėgėjai, suvažiuodavo toliau nuo Kauno gyvenantieji – tais laikais tai buvo vienas iš svarbiausių Lietuvos radijo mėgėjystės centrų. Visa QSL korespondencija galėjo vykti tik per klubą, visi leidimai gaminti, ar naudoti mėgėjiškojo radijo stotį būdavo gaunami tik per šitą klubą. Per klubą būdavo galima gauti ir nurašytos kariškos radijo aparatūros, įvairių detalių, klubas parūpindavo autotransportą išvažiuoti į „Lauko Dieną“, kitas varžybas. Kai klube buvo surengti Morzės abėcėlės mokymo kursai, kursų vadovu buvo pasirinktas Arvydas Macas – puikus radijo telegrafistas, ne kartą užėmęs prizines vietas ir tarp greitosios telegrafijos profesionalų.  Arvydo „arkliukas“ buvo skaičiai (varžybose būdavo daug rungčių – raidžių, skaičių, mišraus teksto priėmimas, raidžių, skaičių, mišraus teksto perdavimas), šioje rungtyje jam nebūdavo lygių.
   Nežinau kitų šitų kursų lankytojų likimų, bet asmeniškai man Arvydo pamokos pakeitė supratimą apie mėgėjiškąjį radiją, ir, drįstu tvirtinti, pakeitė mano gyvenimą.  Yra žinoma, kad mokantis priiminėti telegrafijos signalus atsiranda labai sunkiai peržengiamas „slenkstis“, kurį perkopti  besimokančiajam yra sunku. Daugybė bandžiusių išmokti Morzės abėcėlę radijo mėgėjų to slenksčio neperžengė, taip ir liko „anapus“. Tik peržengus lemtingąjį slenkstį  į „šiapus“, atsiveria magiškasis silpnų signalų radijo ryšių pasaulis, atsiranda nenugalima trauka paslaptingajam eterio okeanui... Lieku dėkingas Arvydui už jo pastangas ir galutinį rezultatą – jei ne jis, jei ne jo pamokos, vargu, ar būčiau likęs radijo mėgėju „iki grabo lentos“...
Studijų metais Arvydas buvo mano laboratorinių darbų vadovas, dėstytojas, vėlesniais laikais  su Arvydu dažniausiai susitikdavom dviem progomis – mokslinėse konferencijos, kuriose Arvydas skaitydavo pranešimus (dažniausia - apie valdomus kvarcinius generatorius), ir KPI radijo klube, kuriame jis draugiškai buvo vadinamas „Direktoriumi“, mat beveik visi klubo administraciniai klausimai, kontaktai su rektoratu, su DOSAAF radijo klubais Lietuvoje ir Centriniu radijo klubu Maskvoje, su DOSAAF centro komitetu Vilniuje  gulė ant jo pečių.  Tuo pačiu ir visi nemalonumai... Ne kartą Arvydui grėsė atleidimas iš darbo – pakanka prisiminti Maskvos sankcijas, taikytas KPI radijo klubui už pasaulio čempionato metu turėtus kelis ryšius su Izraelio stotimis.
Visa komanda
1966 metų 4L7A komanda su iškovota CQ WW DX CONTEST taure.
Sėdi (iš kairės) Jurgis Ignotas (LY2CY),  Zigmas Turauskas (LY2PT), Algis Kregždė (UP2NK), Arvydas Macas (UP2OO), Vladas Žalnerauskas (UP2NV), Arvydas Banaitis (UP2OK).
Stovi Jonas Tumaitis (UP2PAO), Henrikas Tunkūnas (UP2OF), Juozas Dargis (LY2DJ).
  Arvydo UP2OO straipsnis žurnale Nemunas 1967 Nr. 6 apie komandos 4L7A darbą
Jei ne radijo mėgėjų interesus gynę šviesios atminties KPI rektoriai Kazimieras Baršauskas ir Marijonas Martinaitis, Arvydui būtų tekę palikti dėstytojo darbą institute, o gal ir ne tik institute. Tokių liūdnų istorijų buvo ne viena, ir ne dvi...
   Paskutiniuosius kelis metus su Arvydu vėl susitikdavau dažnai – mane nustebino ir nudžiugino Arvydo aktyvumas visuomeninėje veikloje, dalyvavimas naujose, dar neišbandytose radijo mėgėjų veiklos srityse -  mano mėgstamose ultratrumpųjų bangų varžybose, ir naujoje radijo sporto šakoje – palydovinėje radijo pelengacijoje. Pastaroji radijo sporto šaka visiškai nauja, ir Arvydas buvo vienas iš jos europinių „gimdytojų“, aktyviai dalyvavęs ruošiant varžybų taisykles, o vėliau subūręs ir komandą, pasižymėjusią įvairiausiose varžybose, vadovavęs Lietuvos rinktinei.
   Sunku įsivaizduoti, kad nebesutiksiu Arvydo KTU RC susirinkimuose, nebepamatysiu jo Birštone vykstančiose akivaizdinėse varžybose, nebeskaitysiu apie jo veiklą foxoringo ir palydovinės radijo pelengacijos srityse.  Liks tik prisiminimai, gausybė fotonuotraukų ir jo ranka pasirašytos QSL kortelės...
Vytas LY2PU 
   2009 m. balandžio 10 d. sužinojome liūdną žinią - mirė Arvydas Macas LY2OO. Daugelį dešimtmečių Arvydas buvo vienu iš pagrindinių žmonių KTU radijo klube - buvo ilgametis klubo vadovas, organizavo ekspedicijas, klubo renginius, varžybas... Jo energijos ir entuziazmo užteko tiek darbui eteryje, tiek profesinei, tiek visuomeninei veiklai.
Daug metų Arvydas atidavė veiklai Lietuvos radijo sporto federacijoje, organizavo ir rėmė jaunųjų radistų varžybas, populiarino Lietuvoje foksoringo ir palydovinės navigacijos varžybas.
  Pastaraisiais metais Arvydas LY2OO rasdavo laiko ir padėti klubo komandai tarptautinėse varžybose, ir savo radijo stoties antenų tobulinimui, ir sudalyvauti pagrindinėse TB varžybose. Tik sveikata jau streikavo...
Nutilo gero telegrafisto raktas, nesuskambės daugiau eteryje jo šaukinys. Tik liks mūsų atmintyse gilus pėdsakas žmogaus, didžiąją savo gyvenimo dalį paskyrusio mėgėjiškam radijui, išdalinusio save kitiems...

A.Macas palaidotas Romainių kapinėse...
LY3DA ir KTU RK  
  Sunku susitaikyt su realybe, kurioje girdi žmogų kuriantį ateities planus, šnekantį apie mūsų pomėgius, planuojantį besiartinančios vasaros keliones ir susitikimus, o neprabėgus nei parai sužinai, kad daugiau to balso jau nebegirdėsi. Draugo balso, mokytojo balso…..
  Visą savaitę, po paskutiniojo atsisveikinimo su Arvydu, kur beeinant, ką beveikiant, nuolat iškildavo mūsų bendros, daugiau nei 35 metus besitęsusios, pažinties vaizdiniai, ausyse skambėdavo jo balsas... Sunku pamiršti ir pirmąsias 1974 metų SP DX varžybas, kuriose man, dar tik pradedančiam kontestmenui, buvo didelė garbė dalyvauti vienoje komandoje su tuo metu jau viską, kaip tuomet atrodė, radijo sporte pasiekusiu LY2OO, neįmanoma pamiršti tų begalės smagių sykiu praleistų valandų ruošiantis ir dalyvaujant vienoje komandoje su Arvydu Lietuvos pirmenybėse, tuometiniuose TSRS čempionatuose, WAE DC, CQ WW DX ir kitose varžybose. Mintyse vis atgyja mūsų gausių ekspedicijų vaizdai – 1978 m žaliąja LGD papuoštą KPI STK gaziką lydintis Arvydo moskvičius į Aykščių rajoną - ekspediciją Baltijos varžyboms ir be galo smagus bendravimas jau pasibaigus joms. Regiu Arvydą tais pačiais metais, jau prie Juodosios jūros, įsispyrusį į firminius kaliošus ir, tartum už tris, sriegiantį žemėn 20m antenos atatampos varžtą, regiu jį čirškinantį kiaušinienę komandai, dainuojantį abchazietiškas dainas su vietiniais gyventojais ir komanda, regiu Arvydą ant Žemosios Ešeros kalno prie Suchumio dar po septynerių metų. Niekaip negalima pamiršti tų gausių KTU klubo laisvalaikio susitikimų, kuriuose Arvydas būdavo ir kalbų sakytojas, ir muzikantas, ir dainininkas, ir tiesiog pašnekovas, kurio kompanija visuomet be galo maloni. Vis regiu Arvydą su gitara rankose, šalia a.a. Algio LY3BX prie Šventosios upės, regiu jį apsuptą draugų ir prie Jaros upės netoli Anykščių, ir prie Apaščios šalia Biržų, regiu jį sykiu su anūkais vėžiaujantį mažame Tatulos upelyje. Vis regiu Arvydą sakantį kalbas skelbiančias Lietuvos Taurės varžybų pradžią ir aktyviai dalyvaujantį jų organizacijoje, palydintį jaunuosius radistus į pažintį su radijo sportu prof. A.Jurskio memorialuose, regiu jį energingai zujantį tarp tuometinio KPI radijo klubo ir KPI skaičiavimo centro, pirmą kartą teisėjaujant varžybas, pritaikant ESM, regiu..... Regiu Arvydą gyvenantį prasmingą gyvenimą, besidžiaugiantį juo. Taip, nutilo dar vienas telegrafo raktas, tačiau dar ilgai dalyvaujant varžybose nepaliks jausmas, jog tuoj tuoj dažnyje pasigirs trumpas „oo“, nepasimirš šimtai susitikimų, tūkstančiai pokalbių su Arvydu, niekad nepasimirš jo daugkartinė nesavanaudiška, nuoširdi pagalba. Niekad nepasimirš Arvydo tiesus ir teisingas žodis, jo visuomet garbingas elgesys, kategoriška reakcija į bet kokią neteisybę, jo mokėjimas džiaugtis gyvenimu.
Mūsų atmintyje liks Arvydo draugo balsas, Arvydo mokytojo balsas.

Gediminas, LY9A
Algimantas ir Arvydas
Algimantas Kurlavičius UP2PP ir Arvydas UP2OO
OK-1985
OK-1985 atd