LY2PAX Alfredas
Alfredas Nazarovas
1950-2010.12.30
Vilnius
Alfredas Nazarovas 
   Šiandien iš užuojautos laikraštyje sužinojau, jog mirė Alfredas Nazarovas LY2PAX. Mirtis atėjo gruodžio 30 dieną, ketvirtadienį, palaidotas Rokantiškių kapinėse sausio 2 d., sekmadienį. Jam buvo 60 metų.
 
   Fredas radiju susidomėjo būdamas dar visai paauglys, kai atėjo į Edmundo Laurušonio LY2NL radijo ryšio būrelį Kauno Pionierių rūmuose UP2KND. Jaunasis Fredas buvo vadinamas vunderkindu ir skynė pergales visokiose radistiškose varžybose. Kartu su bendraamžiais Fredas tapo naujaja čempionų karta ir dalyvavo daugelyje tų laikų trumpųjų bangų varžybų. Pergalių serija prasidejo 1969-aisiais kai aštuoniolikmetis Fredas kartu su beveik bendraamžiais LY2OX ir LY2PX laimėjo TSRS trumpųjų bangų radijo ryšio telegrafu cempionatą iš Kauno radijo klubo stoties UP2KOA, treneris Henrikas Tonkūnas LY2OF. Vėliau Fredas dalyvavo ir laimėjo daugybe varžybų, operuodamas Lietuvos garsiosiose komandose Kaune, Šiauliuose, Jonavoje ir Vilniuje. Jis yra Tarptautinės klasės sporto meistras nuo 1976 metų.
   Fredas turi likti amžiais ir pasaulio radijo mėgėjystės istorijoje. Tą, ką mes šiandien vadiname Pasaulio radijo komandų čempionatu WRTC, atsirado Lietuvoje ir pirmasis aktyvus tokių akivaizdinių varžybų propaguotojas buvo Fredas. Nesuskaičiuojama daugybė visokių projektų ir įdėjų, daugybė naktų varžybose. Netgi dirbdamas valstybės tarnyboje ir būdamas gana užsiėmęs, Fredas sekė ir žinojo radistų reikalus.
   "Neradistiškame" gyvenime Fredas, KPI auklėtinis, dirbo mokslinį darbą Kaune, gamybinį Jonavoje ir Vilniuje, po to tapo politiku ir valstybės tarnautoju. Pastaraisiais metais buvo Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo viceministras ir departamento viršininkas.
 
Nebeliko Fredo. Tai - skaudu ir neteisinga.
 
Prisijungsime prie Taves, Fredai, amžinojo praėjimo šalyje.
 Vilius LY2PX
Ly2pax
Kolektyvinėje stotyje UP2KBC su Henriku UP2OF
  Fredis 1966 m.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Fredas buvo vienas iš tų, iš kurių turėjau garbės mokytis radijo mėgėjystes bei kontestavimosi UK2BBB laikais... Buvo draugiškas, šiltas, labai komunikabilus žmogus. Rodos visai nesenai, dirbdamas LY70PAX šaukiniu (2008 m), džiaugėsi eteriu, planavo dažniau jame rodytis... Fredas buvo vienas iš tų, kurie stovėjo prie LCG ištaku... Atkūrus LRMD jis tikrai nemažai padarė Draugijos labui...Ir štai...
Nuoširdi užuojauta artimiesiems, giminėms, draugams bei visai mūsų radijo mėgėjiškai visuomenei.

Su giliu liūdesiu...  Remis LY8O,  LRMD TB,  LCG
Ly2pax
Alfredas ir Juris Valenieks UQ2AO (YL2AO)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

   Labai, labai skaudi netektis....
Alfredas, vienas iš žymiosios "Trijų X komandos" (OX, PX, PAX). Tiek daug šiltų prisiminimų apie Alfredą, su kuriuo pirmą kartą teko susipažinti 1965 m.
Užuojauta  komandos draugams Tedui LY2OX ir Viliui LY2PX, o taip pat jų vadovui ir treneriui Henrikui LY2OF.
 Užuojauta Alfredo artimiesiems.
Ilsėkis ramybėje, Alfredai.

Jurgis  LY9Y
Ly2pax
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Tikrai tai skaudi ir neteisinga.
Galiu pridurti, kad, atkūrus LRMD, Alfredo dėka LRMD būstinei buvo gautos puikios patalpos Pilies gatvėje. Deja,  po keleto metų valstybei jas gražinus bažnyčiai, LRMD buvo priverta jas palikti.

Ilsėkis ramybėje, Alfredai!
Vytas LY3BG