LY2PN Feliksas
ex UP2CBF
Feliksas Norvaišas

1935.04.28-1992.06.09
Plungė
  
   1963 m. baigęs Vilniaus pedagoginį institutą pagal paskyrimą į Vilkaviškį atvažiavo ir pradėjo dirbti S.Nėries vid. mokykloje fizikos mokytoju žmogus, be kurio nebūtume turėję ir dabartinio "Varpo" klubo. Tai buvo kietas žemaitis plungiškis Feliksas Norvaišas UP2CBF. Jis iš karto ėmėsi žygių, kurių dėka 1965 m. rugsėjo mėnesį suskambėjo mokyklos kolektyvinės stoties šaukinys UP2KAG. Pirmasis stoties istorijoje QSO buvo užmegztas su YO2IS (beje, tai aktyvus iki šiol, garsus ne tik Rumunijoje, bet ir visame pasaulyje savo pasiekimais ultratrumpose bangose radijo mėgėjas). Tai neabejotinai buvo įvykis, turėjęs nemažos įtakos ne vien Vilkaviškio rajono radijo mėgėjystės vystymesi.
   F. Norvaišas, atidirbęs pagal paskyrimą priklausiančius 3 metus, 1966 m. išvyko į gimtąją Plungę, kur išvarė dar vieną labai gilią vagą Lietuvos radijo mėgėjiškame judėjime. Tačiau, palikdamas Vilkaviškį, jis paliko veikiančią kolektyvinės stoties UP2KAG aparatūrą ir "įrangą" telegrafui mokytis – lempinį garsinį generatorių su prijungtu telegrafo raktu - viskas buvo pritvirtinta ant medžio drožlių plokštės. Tas dabartiniam jaunimui galintis sukelti daug siaubo ir juoko įrenginys buvo raktu į didįjį eterį ne vienam.
Vytas LY2PU