LY2PU Vytautas
Vytautas Mickevičius
1945.3.13 –2011.2.22
Kaunas
Ly2pu
apie Ly2pu
2011.2.23
nuo ryto su liūdna žinia.
Vakar po pietų užgeso mūsų kolegos, Vytauto Mickevičiaus LY2PU, gyvybė. Vytautas visiems gerai žinomas, ypač UTB entuziastams, visą savo gyvenimą aktyviai dalyvavo radijo mėgėjiškos visuomenės gyvenime. Nuoširdi užuojauta giminėms, artimiesiems, bei kolegoms.

ly4q, Rolandas
LRMD prezidentas

++++++

Gerb. Kolegos,
Ir vėl netekom iš tiesų neapsakomai daug. Vytautas buvo ištisa savo laikmečio UTB legenda. Ir dabartiniu laiku Vytautas gyveno visuomeniniame gyvenime. Buvo aktyvus, naujais planais trykštantis, inteligentiškas žmogus. Daug prarado Kybartiečiai, nes paskutiniais metais Vytautas buvo labai aktyvus tos bendruomenės dalyvis.

Liūdna...
Tikėjausi Vytautą šiemet sutikti Varpo klubiečių susitikime ir kaip visados maloniai pabendrauti. Deja, Vytauto nebeliko...

Liūdna...
Išėjo amžinybėn dalis Lietuvos radijo mėgėjų  istorijos, nuoširdi užuojauta artimiesiems, draugams ir visai mūsų bendruomenei.
Liūdnai Gintautas LY2GV

++++++

Nepaprastai liudna žinia...
Esu labai sukrestas ir šokiruotas. Dar neseniai bendravome su Vytautu per Skype, aktyviai susirašinejome, pagrindine mūsų pokalbių tematika, aišku, buvo UTB ir su jais susije dalykai. Esu dekingas Vytui už visokeriopą pagalbą ir paramą, jo didžiulė patirtis UTB srityje buvo man neįkainojama. Jis istrigo mano atmintyje kaip labai taktiškas, santūrus ir labai didelio intelekto žmogus. Po kiekvieno pokalbio su kuo jaučiausi pasisėmęs energijos naujiems iššukiams, žingsniams, veiklai. Mano pirmas CW QSO buvo pravestas butent su Vytautu ir, aišku, UTB diapazone. Nors pastaruoju metu jis retai pasirodydavo eteryje UTB diapazonuose, bet visada jo CW signalo lygis (garsiausias diapazone) ir savitas darbas CW, kurio nesupainiosi su kitais išsiskirdavo tarp visų kitų signalų. Taip tikejausi sutikti Vytautą Kaune, VNS metu ir pratęsti idomius mums pokalbius... Deja, išėjus Vytautui, Lietuvos LY visuomenė neteko šio nuostabaus žmogaus ir jo draugiškos bei profesionalios paramos.
Užuojauta Vytauto šeimai, artimiesiems ir draugams. Tegul būna jam lengva Lietuvos žemelė.

Oleg LY3UE
LRMD UTB koordinatorius

++++++

Esu giliai prislėgtas Vytauto Mickevičiaus netekties. Tai buvo nuostabus  Žmogus, aukščiausios klasės specialistas,  tolerancijos įsikūnijimas, užauginęs ir išauklėjęs gausią šeimą dorais žmonėmis. Nuoširdžiausia  užuojauta šeimai, artimiesiems ir kolegoms. Esu įsitikinęs, kad jo atminimas ilgai, ilgai išliks mūsų atmintyje.

Kastytis, LY2AA

++++++

Negaliu neprisidėti prie visų užuojautų.
Vytautą LY2PU pažinojau kaip tikrą profesionalą mūsų mėgėjiškoje veikloje, kaip gerą, šiltą, tolerantišką žmogų, kuriam visada rūpėjo mūsų reikalai.
Liūdna netekus.

73! Antanas 4S7/LY1DL
Gampaha

++++++

Didelė netektis radijo mėgėjiškai visuomenei... Išėjo asmenybė, visą laiką  (kiek jį pažinojau) savo esybe rodžiusi pavyzdį mūsų visuomenei: techninis išprusimas, begalinė tolerancija, didelis dėmesys kitiems - tai tik kelios paminėtos šio Mohikano sąvybės. Labai labai liūdna... Tikėjausi pamatyti jo šviesų veidą VNS Kaune, persimesti vienu kitu žodeliu... Dėja...
Užuojauta artimiesiems, draugams bei visai mūsų mėgėjiškai visuomenei...Keistai klostosi likimas - ne taip senai Anapilin iškeliavo Vytas LY2IC, irgi prieš pat VNS'a...

Tebūna lengva jam Gimtinės žemelė...

Pagarbiai,
Remis LY8O

++++++

Su Vytautu, LY2PU, kartu buvome nuo 1949 metų... Žinojau, kad laiko jam jau buvo likę labai nedaug, bet viltis, kad dar sulauks pavasario žiedų, širdyje ruseno... Deja, nesulaukė... Išėjo mano vyresnysis brolis, kurio pėdomis eidamas tapau radijo mėgėju ir jo gimtojo Kybartų miesto patriotu. Guodžia tik tai, kad, anksčiau ar vėliau, mudu vėl susitiksime TEN...
Ramybės tau Vytautai...

Čia http://www.qrz.lt/ly3pds/ padėta paskutinė visos Vytauto šeimos nuotrauka (Vyto_LY2PU_seima r.jpg)... Pažiūrėkite.

Vilkaviškio RK "Varpas" valdybos pirmininko prašymu perduodu nuoširdžią užuojautą visai gražiai ir darniai a.a. Vytauto Mickevičiaus šeimai.
Tebus jam lengva Lietuvos žemelė...

--
Edmundas Gudžiūnas, LY3PDS

++++++

Sveiki,

Tik ką kalbėjau su Vytauto dukra Egle, ji sakė, kad Vytautas bus pašarvotas Kaune, Žukausko gatvė 3b, lankymas šiandien nuo 16:00 val. Laidotuvės tikriausiai įvyks penktadienį, vasario 25 d., laidojimo vieta ir laikas bus patikslinti kiek vėliau.

Nerandu žodžių... Netekome tikrai puikaus žmogaus. Buvome pažįstami daugybę metų, dar nuo studentavimo laikų, gal nuo kokių 1966 metų. Juokais vadindavau jį "geriausiu draugu Nr 1"... Kai kalbėdavomės telefonu, taip juokaudami
ir prisistatydavome...

Jis  buvo tikrai neeilinių gabumų inžinierius. Su juo lengva buvo bendrauti, diskutuoti bet kokia tema.Jis dažnai stebindavo mane savo didele erudicija, vidine kultūra. Kiek žinau, jis niekada neturėjo jokių priešų, niekada ir nei su kuo nėra susipykęs. Nors jis visada aiškiai, tvirtai ir argumentuotai galėdavo apginti savo nuomonę. Visuomet darydavo tai taktiškai, būdavo labai tolerantiškas kitokiai nuomonei.

Kai kokia nors proga bendraujant su žmonėmis užeidavo kalba kaip turėtų atrodyti pavyzdinė Lietuvos šeima - visada sakydavau, kad Vytauto šeima mums visiems yra sektinas pavyzdys. Jis su žmona užaugino, pavyzdingai išauklėjo, išmokslino net penkis vaikus. Vytas jau susilaukė ir gražaus būrio anūkų...

Paskutinį kartą su juo kalbėjausi gal prieš dvi ar tris savaites. Į mano klausimą "kaip laikaisi, Vytai ?" , jis man atsakė trumpai - "blogai, Rimai"... Žinojau, kad jam blogai, žinojau, kad klastinga liga jį negailestingai puola, ir skaudu, kai žmogui niekuo negali padėti...

Pasistengsiu kiek vėliau dar parašyti apie Vytą, dabar negaliu susikaupti...

Reiškiu nuoširdžią užuojautą Vyto žmonai, vaikams, šeimai, artimiesiems...

Rimas Zakarevičius, LY2NX - LY2N

2011 vasario 23 d.
Kaunas

++++++

Netekome labai gero Žmogaus.
Liudi Lietuvos Radijo mėgėjai. Liūdi visi kas pažinojo Vytautą. Didelė netektis Pasaulio Kybartiečių Draugijai.
Vytautas buvo mūsų Draugijos siela ir Kybartų miesto istorijos enciklopedija.
Užuojauta  artimiesiems.
-----------------
Vytautas bus  pašarvotas šiandien - trečiadienį 16 val.
Žukausko gatvėje 3 B, Kaune. Laidotuvės penktadienį - laidojamas Kaune- tikslaus laidojimo laiko dar nežinau

AtA Vyto žemietis - kybartietis
Zenius Langaitis

++++++

Kažkada, prieš daug metų, abu Vytautai - LY2PU ir LY2IC buvo tie Žmonės ir Profesionalai, kurie parodė man kelią i UTB pasaulį.
Ramybės Tau Vytautai...
 
73! Rimas, LY3OD

++++++

    Sujaudintas ir su giliu liūdesiu skaičiau Konferencijoje Vytauto, LY2PU, mirties pranešimą.  Eidami per gyvenimą sutinkame įvairių žmonių.Vienus prisimename ilgai, iki jų atmintį užkloja laiko dulkės. Kiti palieka nemalonius prisiminimus ir mes stengiamės pretendudoti, kad su jais nebuvome susitikę.  Tretieji mums palieka neišdildomus prisiminimus, kurie visam laikui pasilieka mūsų atmintyje. Vienas iš paskutiniosios grupės man buvo Vytautas, LY2PU.
    Jau neprisimenu, kada aš su Vytautu turėjau pirmąjį radijo ryšį, tačiau puikiai prisimenu mudviejų pirmąjį asmenišką susitikimą, kada aš išlipau iš Maskvos į Kauno oro uostą atskridusio lėktuvo  ir po virš 40 metų po savo kojomis pajutau Lietuvos žemę.  Prie manęs priėjo inteligentiškai atrodantis vyras ir Kauno radijo mėgėjų vardu man įteikė raudoną, tautišku kaspinu perjuostą, rožę. Tai buvo Vytautas, LY2PU.
    Man buvo malonu susitikti su draugiškais kauniečiais radijo mėgėjais, su jais pabendrauti. Tuomet dar nebuvome susiskirstę į "mes ir jie", tai kartu džiaugėmės laisvėjančia Lietuva.
    Su Vytautu bendravau daug metrų.  Be mėgėjiško radijo ryšių, įvairias diskusijas vedėme ilgais laiškais; man  buvo labai malonu ir įdomu skaityti Vytauto ilgus, gražia, taisyklinga, sodria ir spalvinga kalba parašytus laiškus.
    Vytautas iškeliavo į amžinybę, bet paliko gilius prisiminimus savo šeimai, draugams ir visiems, kurių gyvenimus, vienaip ar kitaip, palietė šitas plačios erudicijos draugiškas ir taktiškas žmogus.
    Jo  šeimai, giminėms, draugams ir pažįstamiems reiškiu gilią užuojautą.

Jonas  G4BYW

++++++

Sunku kalbeti, kiekvieną žodį tenka spauste spausti iš krūtinės...

Kalbejau su Vytautu telefonu taip nesenai, ramiai aptarėme UTB reikalus. Tuomet jis ir prasitarė, kad šiam pasaulyje jam teliko būti vos savaitė...
Žodžiai tie mane labai pribloškė, juos meste atmečiau, nenorėjau ir negalėjau ju suprasti.
Atrodė, kad tai yra neimanoma, juk negali mums taip įprastas Vytauto telegrafo raktas imti ir nutilti amžiams...
Dėja, laikas parodė, jog Vytautas ir čia buvo teisus, jis tai tikrai žinojo.
Vakar jis iškeliavo amžinyben...
Patyrėme labai skaudžia netektį, praradome gerą kolegą, patikimą korespondentą UTB diapazonuose.
Ramybės Tau, mielas Vytautai...

Nuoširdi užuojauta Vytauto šeimai, artimiesiems, draugams.

Su giliu liudesiu,

Tadas Vyšniauskas, LY2BAW

++++++

Netikėta ir skaudi žinia. Sunku patikėti, kad niekada nebeteks susitikti su Vytu. Jis buvo tikras žinių aruodas iš kurio manau ne aš vienas daug ko išmokome. Labai gaila.
Nuoširdi užuojauta Vytauto šeimai,artimiesiems, draugams.

Ilsėkis ramybėje, Vytai.

LY2BDZ, Jonas.

++++++

Daugeliam iš mūsų Vytas buvo UTB MOKYTOJAS.
Iš tikro, Mokytojas iš didžiosios raidės.

Ne tik UTB subtilybių ir UTB technikos Mokytojas, bet ir tolerancijos, tarpusavio supratimo Mokytojas.

Pamenu daugybę pokalbių su Vytu, ypač, kai buvau LRMD UTB menedžeriu. Visų tų pokalbių pagrindinė tema buvo hamradio visuomenės suvienijimas. Manau, kad didžiausia Vyto svajonė buvo priešpriešos tarp LRSF ir LRMD "vadukų", buvusių ir esamų, panaikinimas. Pamenu daugybę pokalbių LRMD ir LRSF renginiuose: Vytas niekad nekaltino vienos ar kitos pusės, bet svajojo, kad vieną kartą tos nesąmonės baigtųsi.

GAL PASISEKTŲ VYTO SVAJONES ĮGYVENDINTI !!! ???

Vidmantas LY2SA
LRMD ir LRSF narys (eilinis)

Kažkada, prieš daug metų, abu Vytautai - LY2PU ir LY2IC buvo tie Žmonės ir Profesionalai, kurie parodė man kelią i UTB pasaulį.
Ramybės Tau Vytautai...

++++++

Dėl priešlaikinės Vytauto Mickevičiaus, LY2PU
mirties reiškiu gilią užuojautą Vytauto žmonai, šeimai bei artimiesiems. Su Vytautu mus siejo ilgalaikė pažintis. Dirbome toje pačioje įstaigoje, tame pačiame aukšte ir tame pačiame koridoriuje. Dirbome prie bendrų darbų ir mus siejo bendras pomėgis - Hamradio. Trumpai pasakysiu - Vytautas visais atžvilgais buvo padorus ir gerbtinas žmogus.
Tebūnie TAU lengva gimtoji žemė.
Su pagarba - Peter Saunus, LY2NO.

++++++

Nuoširdžiausia užuojauta mielo Vytauto Šeimai, jo giminaičiams ir artimiesiems...

Jo ankstyva mirtis - tai didelis nuostolis visiems jo draugams ir bendraminčiams. Jo asmenyje mes netekome ŽMOGAUS, kuris buvo pavyzdžiu daugeliui mūsų... Beveik 50 metų pažinojau Vytautą dar iš tų laikų, kai pradėjome tik dirbti ultratrumposiose bangose... Susitikimai ir bendravimas su juo visada suteikdavo naujų minčių, palikdavo gerą nuotaiką ir norą būti tokiu, kaip Jis...

Tesiilsi Vytauto kūnas Kauno žemėje, o jo dvasia tegul dar ilgai lieka mūsų tarpe...

Giedrius Misiūnas, LY2CG

++++++

Tavęs dar nebuvo -
Alyvos žydėjo - -
Tavęs nebebus jau -
Jos vėliai žydės -
Ir kris jų lapeliai
Nuo saulės ir vėjo,
Kaip smėlio saujelės,
Ant mūsų širdžių -

S.N.

Netekom vieno mūsų. Skaudu ir gaila, kad taip anksti. Ilsėkis "amžino bangų sklidimo" šalyje.
Iki susitikimo, VYTAUTAI.
  Užuojauta šeimai.
--
    Justinas  LY2BOK  Alytus
mem
Sudeginau paskutinius 1W tranzistorius ant 144 MHz. Nutariau, kad reikėtų jungti lygiagrečiai, bet del viso pikto pasikonsultuosiu su ly2pu Vytu. Griebiu vakare schemą iš Kalniečių gatvės prie Politechnikumo, spaudžiu į Savanorių prospektą už 500 metrų pas ly2pu Vytą. Duris atidaro Vytas, atsiprašiau, kad be įspėjimo (tuomet pasiskambinti buvo problematiška, jei turi 2 kapeikas tai gatvės telefonai neveikia, jei jie veikia - ner 2 kapeikų). Staigiai rodau schemą.....Vytas pažiūri pažiūri ir sako...ar ne geriau duosiu tau rytoj po darbo geresnių tranzų ...žinoma nesiginčiju, negi pykti galima jei siūlo gerą išeitį. Pasirodo pas Vytą svečiuose Aloyzas Vančiauskas ly2bbc lankėsi, tai galvoju, sutartis del to taip greitai įvyko. Atsisveikinau, rytojaus dieną kaip sutarta....foje Kauno radijo matavimo prietaisų mokslinio tyrimo institute, styrojau kaip vinis įkalta. Staiga horizonte pamatau Jona ly4bt....bet jis nieko nemato...praskrieja kaip apolonas...raketa startuojanti į kosmosą. Tik geltoni plaukai, plaikstosi, ir melsvo kostiumo skvernai..... Pagaliau pasirodo ir Vytas....reikšmingai šypsodamasis kiša ranką į savo kišenę.... ir vos ištraukti gali, pilną saują geltonų sparnuotų tranzų laiko rankoj ir kiša juos man...mažuma apstulbau.... Jis man sako ...imk imk....vistiek sudeginsi....negi ginčytis man su Vytu...žinoma paimu ir kartu pajuntu įsipareigojimą, kad padaryti privalau. Padariau siųstuvėlį, suderinau ant max su prietaisais...parodymai geri - vatas yra, papliauškinau keletą kartų, niekas neatsako, tuo pirmasis eksperimentas baigėsi. Susitinku rytojaus dieną Vytą, o jis man šypsodamasis sako....ne tik neleidi dirbti ant 2m bet ir televizoriaus spalvas išmušinėji. Reziume...jei ką nors kitam padarai gero tai nesitikėk, kad bus atsimokėta tuo pačiu. Truputi susigėdau...namie įjungęs imtuvą, tiksliau susukau trimerius....ir viskas tvarkoj...daugiau trukdžių niekam nesukėliau. Klemensas ly3lp, 2011 kovas
Apie U5D radijomėgėjiška ekspedicija į Rahov, Karpatai Ukraina. 1979, kur dalyvavo ir LY2PU Vytas, rašo Klemensas LY3LP savo puslapyje