LY3BBA Jonas
Jonas Rimkevičius
1940.07.26-2016.10.10
Vilnius
Ly3bba
Šaltinis:  http://kariuomeneskurejai.lt/ata-jonas-rimkevicius/
Šiandien -  spalio 10 d. mirė kpt. Jonas Rimkevičius, gimęs 1940 m. liepos 26 d.
Jonas Rimkevičius buvo vienas pirmųjų atkurtos LR savanorių, gynė LR  Parlamento rūmus, saugojo atkurtos LR sieną Medininkų poste, tarnavo LR  Pasienio tarnyboje. Nuo 1990 m. buvo aktyvus žurnalo „Kardas“ ir kitos  karinės spaudos rėmėjas, autorius ir platintojas.
1919 m. savanorio Stasio Rimkevičiaus sūnus Jonas Rimkevičius gimė Šiauliuose, KPI įgijo radijo elektronikos inžinieriaus profesiją, dirbo Šiaulių radijo ir TV gamykloje. Įkūrė Radijo ir televizijos muziejų Šiauliuose, visą gyvenimą dirbo aktyviu kraštotyrininku.
Praeito amžiaus 9 dešimtmetyje persikėlė į Vilnių. Prisidėjo atstatant Sudervės bažnyčią, ištisomis paromis dirbo statant TRIS KRYŽIUS, aukojo ir aktyviai dalyvavo renkant lėšas Valdovų Rūmų statybai. Priklausė LR Kariuomenės Karių savanorių kūrėjų sąjungai, Pasieniečių klubui. Sudarė knygą „Radijas, istorija ir Lietuva“, parašė nemažai straipsnių į „Kardo“ žurnalą. Žurnalo vyr. redaktorius kpt. A. Martinionis ne kartą pareiškė J. Rimkevičiui padėką už aktyvų bendradarbiavimą.
Jonas Rimkevičius buvo pilietis iš didžiosios raidės, jis nuolat gynė Lietuvos valstybės ir Lietuvos istorijos vertybes.
Kpt. Joną Rimkevičių numatyta šarvoti Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčios laidojimo rūsyje spalio 10 d. po pietų, laidotuvės spalio 13 d. Donelaičio kap.

Nuoširdi užuojauta Jono sūnui ir artimiesiems.
Tegul bus jam lengva Lietuvos žemelė, kurią jis taip mylėjo ir už kurią kovojo...

Giedrius Misiūnas, LY2CG