LY3BFR Vytautas
ex RP2BFR
Vytautas Anciūnas
1941.3.6-2011.1.8
Biržai
Ly3bfr

Su Vytautu LY3BFR susipažinau 1978 metais. Jis tada dirbo Petrašiūnų dolomitinės skaldos gamykloje [dabar AB DOLOMITAS]. Vėliau padedant UP2BGK [LY1BYN] mokinomės telegrafo. Kadangi buvome visi iš skirtingų kaimų, tai sudarė kai kurių nepatogumų. 1980.06 pradėjome dirbti toje pačioje Petrašiūnų dolomitinės skaldos gamykloje. Tada dar arčiau susipažinau su Vytu. Buvome bendradarbiai. Jis buvo geras specialistas ir man daug ko iš jo reikėjo mokintis. Už ką aš jam esu ir dabar dėkingas. Vėliau jis, būdamas jau garbingo amžiaus, persikėlė ūkininkauti į savo tėviškę ir susitikdavome rečiau. Apie jo ligą man pranešė jo sūnus ir su bendradarbiais skubėjome jo aplankyti. Tai buvo mūsų paskutinis pasimatymas. Gaila, Vytai, kad tu taip anksti išėjai į amžino dažnių sklidimo šalį.

  Dabar gerai nepamenu kuriais metais jis, kai išėjo į pensiją, išsikėlė gyventi į Biržų rajoną Šnikščių kaimą. Ten jo gimtinė. Turėjo keletą ha žemės ir ūkininkavo. Pieš Kalėdas su traktoriumi valė savo kiemą nuo sniego ir išlipdamas iš traktoriaus susmuko. Insultas. Gruodžio 28 buvau nuvažiavęs į ligoninę aplankyti. Jau nevaldė dešinės kojos ir rankos ir nebekalbėjo. Fotografuota su kompiuterine kamera pas mane namuose 2009 m.


Adolfas LY3BES, Pakruojis