LY3ED Romansas
ex LY3PED (nuo 1974) Romansas Valys
1950.11.05-2009.04
Kaunas
LY1VV ir LY3ED 
Vladas LY1VV ir Romansas LY3ED

Romansas vadovavo Garliavos Juozo Lukšos vidurinės mokyklos gimnazijos kolektyvinei stočiai LY1BWK - LY1WK nuo 1979 m