LY3VI Stasys
ex UP2TAC
Stasys Kavaliauskas

1934.07.31-2006.01.12
Tauragė
  
up2tac
Iš knygelės: V.Šikšnius UP2AV. Radijo sportas Tarybų Lietuvoje. Vilnius, "Mintis", 1964