UP2AR Teodoras
Teodoras Naraškevičius
1934.11 - 1972
Vilnius

Apie Teodorą UP2AR:

Teodoras Naraškevičius gimė 1934 metų lapkričio mėnesį Širvintų rajone Musninkų valsčiuje.

1949 metų pavasarį buvo ištremtas į Sibirą. Augo ir mokėsi Chakasijoje, Taštypo vaikų namuose. Po kariuomenės grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos radijo inžinerinėje tarnyboje. Nemažai pasidarbavo tobulinant radijo transliavimo kokybę.

Sugrįžęs aktyviai dalyvavo radijo mėgėjų veikloje.

Neakivaizdiniu būdu mokėsi Maskvos dailės akademijoje. Jo originalūs tapybos darbai, reprodukcijos ir šiandien saugomi dailės mylėtojų namuose įvairiuose Lietuvos miestuose.

Savo gyvenimą ir kūrybą pabaigė 1972 metais Vilniuje.

Brolis Petras


ex LRSF prezidentas