UP2MB Vaidas
Vaidotas Paškevičius
 1944.5.11- 1986.04.28
Vilnius
Baigė Šiaulių Pedagoginį Institutą, fizikos mokytojas. Dirbo Respublikinėje Technikų stotyje, vėliau - LTSR Valstybinės Elektros Ryšių Inspekcijos viršininku.
Staiga mirė 1986 balandžio 28 d. 
Palaidotas Karveliškių kapinėse, sektorius 66, 7-tas kapas į šiaurę nuo pietinio sektoriaus pakraščio.