UP2NI Algirdas
Algirdas Kasperavičius
 1935.7.19-1997.3.2
Kaunas

LY2NL ir UP2NI  
LY2NL ir UP2NI

Per neatsargumą „žioptelėjau“, kad moku telegrafą, esu daręs QSO. Vieną gražų vasaros vakarą po darbo, Kauno radijo matavimo prietasų mokslinio tyrimo institute, prieina prie manęs UP2NI Algis ir sako, einam parodysiu kolektyvinę stotį. Perėjome per gatvę, kitoje pusėje, bendrabūčio pusrūsyje , dideliame kambaryje prikimštame ivairios aparatūros pamačiau kolektyvinę stotį. Kilovatas Tx, antena Gp....ispūdingai viskas atrodė. Algis sako...“pritūpk“ rodydamas į darbo vietą.... Pradžiai griebiausi rakto, pašaukiu cq, į bendrą kvietimą atsakė amerikietis....nelabai garsiai jį girdėjau. Pašaukiau dar kartą, vėl atsako stotis WA ...ar JA...niekaip negaliu susigaudyt....Padarau QSO su japonu....nors fedingai dideli. Algis sako...gal ssb norėtum....Žinoma, sakau...ir sau galvoju juokų darbas bus. Pasukinėjau vernerį angliškai kalbantį vokietį pasikviečiau. Jis iš kart atsako, bubinu standartines frazes...ir susipainioju truputi su oru. Algis patyliukais man ėmė sufleruoti, kad tiksliau būtų. Vokietukas išgirdo ir pristojo...kas girdi per velniava....kas sufleruoja...gal negaliu kalbėti ką noriu. Aš visai ėmiau painiotis savo anglų žiniose. Priėjo Algis ir gražia anglų kalba paaiškino, kad šioje stotyje aš pirmą kartą, tai ir nesklandumų atsirado. Vokietis atlyžo, o kai vėl prisėdau prie mikrofono ir vokiškai paaiškinau kas įvyko...jis liko visiškai nusiteikęs draugiškai, ir man pasakė...“galvojau, kad politrukas kontroliuoja ką sakyt“. Išsiskyrėme kaip tikri draugai...“politrukas Algis“ šypsodamasis į ūsą pašmaikštavo, idomu ar vokietis gerai „kremta“ rusiškai, nes gyrėsi, kad angliskai gerai „kremta“. Tai kodėl neturi šaukinio, klausia manęs Algis. Na, bijau egzaminų, tai ir neinu imti šaukinio. Pasižadejau artimiausiu laiku nueiti į Kauno radijo klubą ir užpildyti anketą. Pasakiau ir pamiršau. Po savaitėlės prisistato Romas Bražėnas LY2PW...ir sakosi girdėjęs, kad bijai į radijoklubą eiti... Patvirtinau savo nuogastavimus. Romas griebia manę už alkunės ir maršrutiniu autobusu į senamiestį, Muziejaus gatvę...nespėjau nei išsigąsti. Užeiname, o ten Aleksej Melechin UP2NM...idėmiai manę nužiūrinėja. Romas švytėdamas kaip „rublis“ praneša, atvedžiau žioplį, kuris moka telegrafą, reikia jį patiktinti ...girdi... Aleksėjus įjungia imtuvą, sukteli rankenelę....ir klausia, ką ten pypsi...aš jam paaiškinau...surado greitą morzę...mažuma susimėtau, Aleksejus niūriai sako...silpnai...silpnai. Galvoju, kodėl Romas švytintis toks, kai man sako silpnai silpnai... Neišlaikiau galvoju. Prieina Romas kiša popieras ...pildyk ...mikliai. Užpildžiau, ir po gero pusmečio gavau UP2PBE šaukinį. Tik vėliau susigaudžiau, kad egzaminus laikiau pas Algį UP2NI, Kauno radijo klubas buvo tik formalumas..., o kad neriesčiau daug nosies...truputėlį buvau „paauklėtas“. Algis ir Romas bendrom pastangom, tokiais būdais „įstatė“ manę į radijomėgėjiškas gretas.

LY3LP Klemensas