UP2NR Boleslovas
ex LY1DD
Boleslovas Krulevskis

?-?
Kybartai
ly1dd
Boleslovo radijo stotis apie 1939 m Kaune
Ly1dd QSL

Tai - prieškarinė Boleslovo QSL kortelė, joje įdomūs duomenys apie naudotą aparatūrą, šalis su kuriomis buvo užmegzti ryšiai. 
Pokario metais į Kybartus sugrįžo nepriklausomos Lietuvos trumpabangininkas, buves kaunietis Boleslovas Krulevskis LY1DD. Jo tėvų namai, stovėję Kęstučio gatvės ir Kęstučio skersgatvio kampe, prie pat Vyto LY2PU ir Edmundo LY3PDS namų, karo metais sudegė. Boleslovas apsigyveno priemiestyje, vadinamame Kybarčiukais, ten buvo įrengta jo stotis ir visas antenų ūkis.
up2nr
Tai maždaug 1962-ieji metai. nuotraukoje įmanoma įžiūrėti Boleslovo pagrindinį imtuvą US-9
  Boleslovas buvo aktyvus visuose trumpų bangų diapazonuose, labiausiai mėgo dirbti CW. Dalyvaudavo ir tuometinės Radijo sporto federacijos rengiamuose suvažiavimuose. Neginčytinas jo nuopelnas yra ir tai, kad Kybartuose atsirado ir daugiau radijo mėgėjų.
  Boleslovo radijo stoties aparatiniai žurnalai dingo per karą, išliko tik keletas nuotraukų, pagal kurias jis buvo nustatęs ir keliasdešimt savo buvusių korespondentų. Su keletu jų pavyko užmegzti ryšius ir po karo. Buvo manoma, kad po Boleslovo mirties visi jo archyvai žuvo, bet Edmundo LY3PDS pastangų dėka pavyko gauti keliolika senų nuotraukų ir padaryti jų kopijas.
QSL
Nuoširdus ačiū Vladui LY1BX už išsaugotus istorinius dokumentus !
Panaudota medžiaga iš "Varpo" klubo istorijos tinklalapio