UP2OK Arvydas
ex UP2NCF
Arvydas Banaitis
1942-1991.5.8
Kaunas
portretas Arvydo

Elenos Kajackienės (Banaitienės) prisiminimai.

Radijo sportas Arvydui buvo pirmasis hobis, į kurį jis buvo įsitraukęs dar mokydamasis Kauno J. Aleksonio vidurinėje mokykloje (dab. „Saulės“ gimnazijoje). Vėliau, tapęs diplomuotu radijo inžinieriumi į šią veiklą jis įsitraukė vis daugiau ir daugiau. 1966 m. tuometinio Kauno Politechnikos Instituto (buv. – KPI, dab. – KTU) trumpabangininkų komanda tapo Pasaulio čempionais. Arvydas Banaitis (UP2OK – vienas KPI komandos narių) su savo paties sukonstruota ir pasigaminta radijo aparatūra laimėjo asmeninę Pasaulio čempiono taurę. Arvydo pasakojimu, asmeninės taurės apdovanojimą finansavo Amerikos milijonierius (pamiršta pavardė), remiantis radijo sportą JAV. Šio prizo steigėjas asmeniškai per užsienio ambasadą oficialiai išsikvietė A. Banaitį atsiimti apdovanojimo. Net ir gavęs oficialų iškvietimą, A. Banaitis išvykti į JAV ir susitikti akis į akį su prizo mecenatu negalėjo, nes TSRS saugumo tarnybos jo neišleido. Lietuvių apdovanojimus Amerikoje atsiėmė TSRS ambasados atstovas (lietuvis) pavarde Laurinčiukas. Taip sutapo įvykiai, kad KPI studentų tautinių dainų ir šokių ansamblis „Nemunas“ ruošėsi koncertuoti 1967 m. metais vyksiančioje Monrealio tarptautinėje parodoje Expo’67. Tokiu būdu susiklostė palanki proga ir KPI trumpabangininkų komandos atstovams prisijungti prie tautinių šokių kolektyvo „Nemunas“, išvykti iš tuometinės LTSR ir asmeniškai atsiimti laimėtus prizus bei apdovanojimus. Arvydas Macas turėjo atsiimti komandinę taurę, o A. Banaitis – asmeninę. Tačiau A. Maco neišleido vykti net ir į Kanadą, kaip jie tada galvojo, matomai dėl to, kad A. Maco mama buvo gimusi UK, Škotijoje, o kelionė laivu buvo numatyta iš Leningrado (St. Peterburgo) į Londoną, kur visi turėjo persėsti į transatlantinį keltą plaukiantį į Monrealį. Apie susitikimą su Kanados Lietuviais A. Banaitis pasakojo, kad kai kurie jų bijojo, jog pridarys nemalonumų atvykėliams iš sovietinės Lietuvos, todėl naktį jie slapta sulipo per langą norėdami susitikti su savo tautiečiais, tame tarpe ir Arvydu. Kanados lietuviai buvo labai nustebę, kad juos lietuviai iš tuometinės TSR Lietuvos priėmė drąsiai, maloniai ir džiaugsmingai, netgi su tautinėmis dainomis. Iš ryto „Nemuniečiai“ svečius išlydėjo pro duris, Arvydas juos nufotografavo bendroje nuotraukoje, ir visų laimei, tikėtų nemalonumų taip ir nesulaukė.

Fotografijos iš Linos Preišegalavičienės (Banaitytės) asmeninio archyvo:

up2ok1

Radijo technikos būrelis J. Aleksonio vidurinėje mokykloje apie 1958 m. (dab. „Saulės“ gimnazijoje). Ant sienos šaukinys UP2KNS, kuris priklausė A. Aleknai

up2ok
A. Banaitis, apie 1966 m
up2ok3
 

Tėvų namo palėpėje Č. Sasnausko g. 15, Kaune buvo įrengta A. Banaičio radijo studija, fotografuota apie 1966 m.

up2ok4
A. Banaitis su apdovanojimu.
up2ok5
A. Banaičio nufotografuotas Londono uostas, 1967 m.
up2ok6
A. Banaitis su bendrakeleive laivo denyje, 1967 m.
up2ok7
A. Banaičio nufotografuotas Londono centras, 1967 m.
ok8
Lietuviai „Nemuniečiai“ tarpe Anglijos hipių, fotosesija Piccadilli Circus aikštėje, 1967 m.
ok9
„Nemuniečiai“ susitikime su Monrealio lietuviais, 1967 m.
ok10
A. Banaitis Monrealyje, 1967 m.
ok11
A. Banaičio užfiksuotas Expo’67 vaizdas.
up2ok12
A. Banaitis Monrealyje, Expo’67.