UP2PAO Jonas
Jonas Tumaitis
1947.11.09-1977.10.07
Kuršėnai
foto
   Jono radijo mėgėjiška veikla prasidėjo 1961 metais Kuršėnų vidurinėje mokykloje. Radijo mėgėjų būreliui vadovavo fizikos mokytojas, didelis TB entuzeastas Edvardas Stankus, UP2CT.
   Pradžioje buvo dirbama 10 m diapazone AM, naudojant perdirbtą "Urožaj" stotelę. Tik mokytojas didelei mūsų nuostabai kai kada pravesdavo QSO telegrafu.
   Tų pačių metų rudenį mokyklos patalpose karinis komisariatas organizavo telegrafo kursus atsargos kariškiams, ir mums vakarais leido dalyvauti jų užsiėmimuose. Tuomet nemaža grupė būrelio narių labai greit pramoko telegrafą, ir neužilgo jau darėme QSO 40m diapazone telegrafu. UP2CT įsigijo karišką radijo imtuvą KVM, kuris mums jau atrodė technikos stebuklas bei sukonstravo CW siųstuvą 80, 40 ir 20 m diapazonams su GK-71 lempa išėjime. Turėjome 83 ir 42 m "long wire" tipo antenas, o 1963 m. vasarą pasigaminome "Cubical Quad" 20 m diapazonui.
   Aš ir Jonas tapome pagrindiniais UP2KCF operatoriais, nuo 1962 m. dalyvaujančiais visose be išimties TB varžybose. O jų buvo nemažai. 7 zoninės visasąjunginės varžybos, OK DX, PACC, OZCCA, ARRL, CQ WW DX. Tarpusavio lenktyniavimas pagal dirbtų ir patvirtintų šalių skaičių vertė mus kovoti tarpusavyje dėl teisės sėsti prie radijo stoties. Buvo sudarytas grafikas, ir jei kuris operatorius jam skirtu laiku neateidavo, dėl teisės sėsti prie radijo stoties tekdavo pakovoti.
   Jonas visuomet pasižymėjo ypač aštria klausa, kai reikėdavo išgirsti labai silpnus DX signalus. O įdomių DX stočių tuo metu buvo nemažai. Gus Browning, W4BPD važinėjo po įvairias Azijos ir Afrikos retas šalis, Don Miller, W9WNV dirbdavo iš pačių egzotiškiausių salelių, kurios po jo darbo būdavo pripažįstamos "new country". Ir, kaip nekeista, QSL jų menedžeriai siųsdavo nelaukdami, kol gaus, nekalbant jau apie "direct", SASE, ir panašiai. Iki 1965 metų, kai baigėme vidurinę mokyklą, UP2KCF pagal patvirtintų šalių skaičių buvo pirmaujanti Lietuvoje. Iš UP2KCF operatorių šiuo metu aktyvus eteryje Stasys, LY2JI, kai kada galima sutikti Fredą, UP2GB (LY2GB). Vaidas, UP2MB (SK) į radijo sportą atvedė Rytį, LY4U, o taip pat ir daugiau radijo mėgėjų. Baigdami mokyklą mes su Jonu turėjome vieną tikslą - KPI Radioelektronikos fakultetą ir UP2KNP.
   KPI radijo klube atsiradome kartu su grįžusiu iš tarnybos armijoje ir įstojusiu į tą patį fakultetą Vladu, UP2NV, (LY2NV) (SK). Viso mokymosi KPI metu su Jonu gyvenome viename kambaryje, dalijomės paskutiniu duonos kasniu, susikirsdavom per tuos pačius egzaminus ir įskaitas. Praktiškai visą savo laisvalaikį praleisdavome dirbdami eteryje, dalyvaudami varžybose bei pasiruošimuose ekspedicijoms į Gruziją, o taip pat įrengiant poziciją Palemone.
   Dirbant varžybose, o ypač ieškant daugiklių Jonas buvo nepralenkiamas. Pasiskaičius apie Jack'o VE1ZZ pasiekimus ant "top band", Jonas ėmė intensyviai daryti naujas šalis 80 metrų diapazone.  Juokaudavome, kad Jonas girdi viską, netgi tai, ko nėra. Bet čia tik juoko dėlei. Sąžiningumas dirbant varžybose mums visuomet buvo pirmoje vietoje, ir net minčių niekad nebuvo apie kompromisus su sąžine.
   Baigus institutą Jonui iš kart teko paskyrimas į armiją, aš išėjau po metų. 1973 metais Jonas grįžo į Šiaulius, įsidarbino Televizorių gamykloje ir įsijungė į stiprios kolektyvinės stoties UK2BAS kūrimą. Po kiek laiko prisijungė Jonas, UP2PAJ (LY2ZZ) bei Viktoras, UP2BIG (LY1A). Susikūrė stipri komanda, kurios negalėjo įveikti nei KPI kolektyvas UK2PCR, nei Vilniaus radijo komponentų komanda  UP1BWW.  Deja, 1977 metų rudenį netekome Jono. Visi, kas pažino Joną, prisimins jį kaip linksmą, nuoširdų, nepaprastai darbštų ir atsidavusį radijo sportui žmogų.
 
Jurgis  LY2CY