UP2PCJ Michail
ex U2PCJ Michail Nikiforovič Šupranov
19? -19?
Kaunas
pcj
Aš jį sugundžiau tapti radijo mėgėju.
Buvęs mano bendradarbis, Kauno skrydžių valdymo centre,
Gyveno šalia 6 forto Kaune. Karo veteranas, tarnavo radistu.
Jis išėjo pensijon apie 1980+/-.
Dar dirbo Kauno radioklube prie kortelių.

LY2JI/Stasys/Kaunas 2018 lapkr.
qsl
Michailo QSL