Tarptautinė TB švyturių programa

Į NCDXF fondo tinklapį

Fondas NCDXF praveda unikalų eksperimentą apie radijo bangų sklidimo ir jo stabilumo stebėjimą radijomėgėjiškuose diapazonuose. Iš pradžių dažnyje 14.100 kas 10 min visą parą iš skirtingų pasaulio vietų dirbo 9 švyturiai po 1 minutę perduodami savo šaukinį su galia 100W. Toliau galia sumažinama iki 10, 1, 0.1 W pabaigoje vėl padidinama iki 100 W. Dabartiniu metu dirba 18 švyturių. Po transliavimo dažnyje 14.100 perjungiami į 18.110, 21.150, 24.930 ir 28.200

Apie programinį aprūpinimą, laiko paskirstymą, principines schemas - informacija NCDXF fondo tinklapyje. Ten galima net paklausyti švyturių darbo.

Remigijus, LY2BDI

ATGAL