QTH lokatorių trumpas paaiškinimas

Tai toks Žemės sudalinimas į sektorius, naudojantis geografiniu koordinačių tinkleliu. Stambiausi sektoriai užvardinti pradedant nuo pietų ašigalio iki šiaurės ašigalio kas 10o ir kas 20o nuo -180o vakarų ilgumos abėcėlės raidėmis. Panaudotos 24 raidės (nuo A iki X) horizontaliai ir tiek pat vertikaliai.

Kiekvienas didysis kvadratas sudalintas į 100 mažesnių (10x10) kvadratų: kas 1o pagal platumą ir kas 2o pagal ilgumą. Jie sunumeruoti skaitmenimis tokia pat tvarka pradedant nuo apatinio kairiojo kampo.

Pavyzdžiui Vilnius yra KO24, Kaunas KO14, Berlynas JO62 kvadrate

Kiekvieną skaitmeninį kvadratą sudalinus į 24x24 gaunamas smulkiausias lokatoriaus kvadratėlis. Čia vėl panaudotos 24 raidės (nuo a iki x)horizontaliai kas 5 min ir tiek pat vertikaliai kas 2,5 min.

Horizontaliai tiek raidės tiek skaičiai iš kairės į dešinę (iš vakarų į rytus) eina augančia tvarka. Vertikaliai auga nuo apačios į viršų (iš pietų į šiaurę).


© 1999-2008
ATGAL