RADIJO MĖGĖJŲ A LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...300 | 301...344

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

271. PSK31 progresyvesnė darbo rūšis už RTTY todėl, kad:

1. Turi klaidų taisymo sistemą.
2. Užimamas signalo juostos plotis gerokai siauresnis.
3. Yra greitesnė.

272. Koks yra svarbiausias AMTOR privalumas, palyginus su RTTY?

1. AMTOR ženklai turi mažiau informacijos bitų negu RTTY.
2. AMTOR turi klaidų kontrolės sistemą.
3. AMTOR gali būti perduodama grafinė informacija.

273. Kiek paketinio ryšio retransliatoriaus kanalų pakanka, palaikant dvipusį ryšį tarpusavyje 3 vartotojams?

1. 1.
2. 3.
3. 6.

274. Kas yra radijo mėgėjų palydovo periodas?

1. Laikas, per kurį palydovas apsisuka aplink savo ašį.
2. Laikas, per kurį palydovas iš apogėjaus pereina į perigėjų.
3. Laikas, per kurį palydovas apsisuka aplink Žemę vieną kartą.

275. Kokia sąlyga būtina tam, kad įvyktų tiesioginis radijo ryšys tarp dviejų korespondentų per dirbtinį Žemės palydovą?

1. Abu korespondentai turi „matyti“ tą patį palydovą tuo pačiu metu.
2. Abiejose radijo stotyse turi būti sumontuotos didelio stiprinimo antenos.
3. Pasirinktas palydovas turi pasiekti apogėjų.

276. Kodėl dirbtinio Žemės palydovo į Žemę spinduliuojamo signalo dažnis kinta kelių kilohercų ribose?

1. Pasireiškia Doplerio efektas dėl atstumo kitimo tarp palydovo ir antžeminės radijo stoties.
2. Dėl palydovą veikiančios nesvarumo būklės.
3. Dėl palydovo sukimosi apie savo ašį.

277. Kas yra EME ryšys?

1. Radijo ryšys, kai išsiųstas signalas atsispindi nuo Marso paviršiaus.
2. Radijo ryšys, kai priimami signalai, atsispindėję nuo meteorų srautų.
3. Radijo ryšys, kai išsiųstas signalas atsispindi nuo Mėnulio paviršiaus.

278. Kokia turėtų būti priėmimo sistema, tinkanti EME ryšiams?

1. Labai mažo dinaminio diapazono aparatūra.
2. Aparatūra su labai mažu triukšmo koeficientu.
3. Aparatūra su labai mažu stiprinimu.

279. Koks turėtų būti siųstuvas, tinkantis EME ryšiams?

1. Siųstuvas, leidžiantis spinduliuoti platų dažnių spektrą.
2. Siųstuvas, turintis didelę spinduliuotės galią.
3. Siųstuvas su labai mažu triukšmo koeficientu.

280. Kas yra meteorinis ryšys?

1. Ryšys, kai panaudojamos meteorologinės radijo stotys.
2. Ryšys, kai krintantys meteorai sustiprina radijo signalus.
3. Ryšys, kai radijo bangos atsispindi nuo jonizuotų meteorų pėdsakų.

281. Kas turi įtakos geram antenos veikimui?

1. Antenos įėjimo ir kabelio banginės varžų suderinimas.
2. Antenos iškėlimo aukštis.
3. Visi čia išvardyti faktoriai.

282. Kokiais vienetais matuojamas antenos stiprinimas?

1. Vatais.
2. Decibelais.
3. Amperais.

283. Nuo ko priklauso antenos rezonansinis dažnis?

1. Nuo antenos geometrinių matmenų.
2. Nuo papildomų kontūrų, prijungtų prie antenos.
3. Nuo visų čia išvardytų veiksnių.

284. Pusės bangos ilgio antenos geometrinis ilgis 1 metras. Šios antenos rezonansinis dažnis:

1. 300 MHz.
2. 150 MHz.
3. 75 MHz.

285. 1/4 bangos antenos geometrinis ilgis 75 cm. Šios antenos rezonansinis dažnis:

1. 200 MHz.
2. 150 MHz.
3. 100 MHz.

286. Kas sudaro antenos įėjimo pilnutinę varžą?

1. Ominė antenos ir kabelio varža.
2. Antenos įėjimo aktyviųjų ir reaktyviųjų varžų suma.
3. Stovinčios bangos koeficientas.

287. Kuriam bangos ilgiui to paties tipo antenos geometriniai matmenys mažiausi?

1. 4,25 m.
2. 12,38 m.
3. 45,18 m.

288. Kuriam bangos ilgiui to paties tipo antenos geometriniai matmenys didžiausi?

1. 3 m.
2. 28 m.
3. 300 m.

289. Antena sujungta su radijo stotimi ilgu kabeliu. Kurio dažnio radijo signalas kabelyje slopinamas labiausiai?

1. Didžiausio.
2. Mažiausio.
3. Vidutinio.

290. Signalo perdavimo linijoje, prijungtoje prie antenos, išmatuotas stovinčios bangos koeficientas lygus 1. Ką tai reiškia?

1. Antenos stiprinimo koeficientas lygus 1.
2. Pasiektas geriausias antenos ir perdavimo linijos varžų suderinimas.
3. Antenos kryptingumo koeficientas lygus 1.

291. Signalo perdavimo linijoje, prijungtoje prie antenos, išmatuotas stovinčios bangos koeficientas yra 1,5. Ką tai reiškia?

1. Antena nustatyta neteisinga kryptimi.
2. Antenos stiprinimo koeficientas lygus 1,5.
3. Gautas pakankamai geras perdavimo linijos ir antenos varžų suderinimas.

292. Signalo perdavimo linijoje, prijungtoje prie apkrovos, išmatuotas stovinčios bangos koeficientas yra 10. Ką tai reiškia?

1. Gautas nepriimtinas suderinimas, galimi dideli radijo dažnių energijos nuostoliai perdavimo linijoje.
2. Antena spinduliuoja 10 kartų stipriau.
3. Atmosferos jonizacija aplink anteną siekia 10 dB.

293. Antenos stiprinimas lygus 2 dBi. Ką tai reiškia?

1. Antenos stiprinimas išreikštas decibelais, lyginant su izotropine antena.
2. Antenos stiprinimas išreikštas decibelais, lyginant su indikatorine antena.
3. Idealus antenos stiprinimas išreikštas decibelais.

294. Išmatuotas antenos stiprinimas lygus 3 dBd. Ką tai reiškia?

1. Antenos stiprinimas išreikštas decibelais, lyginant su dielektrine antena.
2. Antenos stiprinimas išreikštas decibelais, lyginant su 1 bangos ilgio dipoliu.
3. Antenos stiprinimas išreikštas decibelais, lyginant su pusės bangos ilgio dipoliu.

295. Kuri antena labiau tinka tolimiems ryšiams?

1. Turinti siauresnį krypties diagramos lapelį.
2. Turinti platesnį krypties diagramos lapelį.
3. Turinti apskritiminę krypties diagramą.

296. Kuri banginio kanalo antena turi plačiausią pagrindinį krypties diagramos lapelį?

1. 3 elementų.
2. 7 elementų.
3. 10 elementų.

297. Kuri iš čia išvardytų antenų horizontalioje plokštumoje turi siauriausią krypties diagramos lapelį?

1. Strypinė.
2. Banginio kanalo.
3. Dipolis.

298. 20 m dažnių ruože radijo mėgėjai dažnai naudoja Yagi anteną. Koks yra vienas iš šios antenos naudojimo privalumų?

1. Yagi antena turi puikią visakryptę diagramą horizontalioje plokštumoje, todėl žymiai pagerėja priėmimas.
2. Yagi antena padeda sumažinti kitų stočių trikdžius, atėjusius iš antenos šonų ir galo.
3. Yagi antena užtikrina didžiausią spinduliavimo kampą.

299. Ryšiams per palydovą skirta antenų sistema turi turėti galimybę ne tik suktis pagal azimutą, bet ir keisti pakėlimo kampą. Kodėl to reikia?

1. Kad būtų išvengta Žemėje sukeliamų trukdžių.
2. Kad galima būtų keisti antenų poliarizaciją.
3. Kad būtų galima sekti palydovus pagal jų orbitą.

300. Kas sudaro elektromagnetines bangas?

1. Elektrostatinis ir magnetinis laukas.
2. Statinis elektrinis ir magnetinis laukas.
3. Kintamas elektrinis ir kintamas magnetinis laukas.

Klausimai 301...344