RADIJO MĖGĖJŲ A LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...300 | 301...344

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

121. Radijo mėgėjai, užmegzdami ryšius telegrafu, žodį „Ačiū“ paprastai pakeičia santrumpa:

1. TX.
2. TNX.
3. RX.

122. Ką reiškia radijo mėgėjų vartojama santrumpa „LOG“?

1. Ilgas ryšys.
2. Sėkmė.
3. Ryšių registravimo žurnalas.

123. Ką reiškia santrumpa „AM“?

1. Dažnių diapazono nuo 150 kHz iki 1,6 MHz pavadinimas.
2. Dažnių diapazono nuo 150 kHz iki 30 MHz pavadinimas.
3. Amplitudės moduliavimas.

124. Ką reiškia santrumpa „FM“?

1. Fazės kampas.
2. Dažnio moduliavimas.
3. Dažnių diapazono nuo 88 iki 108 MHz pavadinimas.

125. Santrumpa „PSE“ atitinka žodį:

1. Priimta.
2. Prašau.
3. Viskas gerai.

126. Santrumpa „RX“atitinka žodį:

1. Imtuvas.
2. Priimta.
3. Siųstuvas.

127. Santrumpa „TRX“ reiškia:

1. Siųstuvas-imtuvas.
2. Antenos derinimo prietaisas.
3. Skaitmeninė stotis.

128. Santrumpa „TX“ reiškia:

1. Transponderis.
2. Siųstuvas.
3. Imtuvas.

129. Kuri santrumpa reiškia „radijo teletaipas“?

1. FSK.
2. RSM.
3. RTTY.

130. Ką reiškia santrumpa „HAM“?

1. Heterodininis antenos matuoklis.
2. Trumpųjų bangų radijo stotis.
3. Radijo mėgėjas.

131. Kokia rezistorių, sujungtų pagal A1 pav., atstojamoji varža, kai R1=2,5 kom, R2=R3=5 kom ?

1. 2,5 kom.
2. 5,0 kom.
3. 7,5 kom.

132. Kokia rezistorių, sujungtų pagal A1 pav., atstojamoji varža, kai R1=40 om, R2=60 om, R3=120 om?

1. 80 om.
2. 100 om.
3. 120 om.

133. Kokia rezistorių, sujungtų pagal A1 pav., atstojamoji varža, kai R1=0,1 Mom, R2=240 kom, R3=0,12 Mom?

1. 180 kom.
2. 360 kom.
3. 0,2 Mom.

134. Kokia kondensatorių, sujungtų pagal A2 pav., atstojamoji talpa, kai C1=150 pF, C2=C3=75 pF ?

1. 225 pF.
2. 75 pF.
3. 350 pF.

135. Kokia kondensatorių, sujungtų pagal A2 pav., atstojamoji talpa, kai C1=100 nF, C2 =200 nF, C3=600 nF?

1. 16,4 nF.
2. 44,8 nF.
3. 88,9 nF.

136. Kokia kondensatorių, sujungtų pagal A2 pav., atstojamoji talpa, kai C1=12 mkF, C2=8 mkF, C3=6 mkF?

1. 6,5 mkF.
2. 4,9 mkF.
3. 1,7 mkF.

137. Įtampos kritimas rezistoriuje lygus 2 V, juo tekanti srovė lygi 0,5 A. Kokia galia išsisklaidys rezistoriuje?

1. 0,5 W.
2. 1 W.
3. 2 W.

138. Įtampos kritimas rezistoriuje lygus 50 V, juo tekanti srovė lygi 1 A. Kokia galia išsisklaidys rezistoriuje?

1. 150 W.
2. 75 W.
3. 50 W.

139. 16 om rezistoriumi teka 12 A srovė. Kokia galia išsisklaidys rezistoriuje?

1. 192 W.
2. 3200 W.
3. 2304 W.

140. 1 Mom rezistoriumi teka 2 mA srovė. Kokia galia išsisklaidys rezistoriuje?

1. 2 W.
2. 4 W.
3. 40 W.

141. Kokia galia išsisklaidys 125 om rezistoriuje, prie kurio prijungta 45 V įtampa?

1. 2,8 W.
2. 12,1 W.
3. 16,2 W.

142. Kokia galia išsisklaidys 1 kom rezistoriuje, prie kurio prijungta 5 V įtampa?

1. 0,025 W.
2. 0,1 W.
3. 0,5 W.

143. Kas yra RC grandinės laiko konstanta?

1. Laikas, per kurį grandinėje esantis kondensatorius įkraunamas iki 36,8 % šaltinio įtampos.
2. Laikas, per kurį grandinėje esantis kondensatorius įkraunamas iki 63,2 % šaltinio įtampos.
3. Laikas, per kurį grandinėje esantis kondensatorius įkraunamas iki 100 % šaltinio įtampos.

144. Kas yra RL grandinės laiko konstanta?

1. Laikas, per kurį induktyvumo įtampa sumažėja iki 100 % maksimalios vertės.
2. Laikas, per kurį induktyvumo įtampa sumažėja iki 36,8 % maksimalios vertės.
3. Laikas, per kurį induktyvumo įtampa sumažėja iki 63,2 % maksimalios vertės.

145. Kiek laiko reikia krauti kondensatorių RC grandinėje iki 63.2 % šaltinio įtampos?

1. Vienos įtampos amplitudės.
2. Vienos laiko konstantos.
3. Vieno įtampos matavimo periodo.

146. Kokia grandinės, susidedančios iš lygiagrečiai sujungtų 220 mkF kondensatoriaus ir 1 Mom rezistoriaus, laiko konstanta?

1. 220 s.
2. 22 s.
3. 2,2 s.

147. Kokia grandinės, susidedančios iš nuosekliai sujungtų 100 mkF kondensatoriaus ir 470 kom rezistoriaus, laiko konstanta?

1. 470 s.
2. 47 s.
3. 0,47s.

148. Per kiek laiko 0,01 mkF talpos kondensatorius išsikraus nuo 20 V iki 7.36 V, jo kontaktus užtrumpinus 2 Mom rezistoriumi?

1. 12,64 s.
2. 1 s.
3. 0,02 s.

149. Per kiek laiko 0,01 mkF talpos kondensatorius išsikraus nuo 20 V iki 1 V, jo kontaktus užtrumpinus 2 Mom rezistoriumi?

1. 0,01 s.
2. 0,04 s.
3. 0,06 s.

150. Kokia 4 mkF kondensatoriaus talpinė varža esant 50 Hz dažniui?

1. 274 om.
2. 796 om.
3. 1,6 kom.

Klausimai 151...180