RADIJO MĖGĖJŲ A LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...300 | 301...344

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

241. Siųstuvo išėjimo galia 250 vatų. Kiek tai yra kilovatų?

1. 0,25 kW.
2. 2,5 kW.
3. 25 kW.

242. Siųstuvas veikia 0,71 MHz dažniu. Kiek tai yra kilohercų?

1. 0,071 kHz.
2. 710 kHz.
3. 7,1 kHz.

243. Imtuvas nustatytas 1,5 GHz dažniu. Kiek tai yra megahercų?

1. 0,15 MHz.
2. 150 MHz.
3. 1500 MHz.

244. Oscilografas – tai prietaisas, skirtas:

1. Antenos kompleksinei varžai matuoti.
2. Stovinčiosios bangos koeficientui matuoti.
3. Stebėti signalo formą.

245. Oscilografo vertikalioji ašis atvaizduoja:

1. Signalo amplitudę.
2. Signalo trukmę.
3. Signalo dažnį.

246. Oscilografo horizontalioji ašis atvaizduoja:

1. Signalo amplitudę.
2. Signalo trukmę.
3. Signalo moduliavimą.

247. Kontūro rezonansinis dažnis gali būti išmatuotas naudojant:

1. Radijo dažnių filtrą ir signalų generatorių.
2. Signalų generatorių ir voltmetrą.
3. Dažniamatį ir dažnio detektorių.

248. Siųstuvo signalo harmonika girdima 145 MHz dažnyje. Kokiame dažnyje gali veikti siųstuvas?

1. 72,5 MHz.
2. 217,5 MHz.
3. 290,0 MHz.

249. Koks gali būti siųstuvo signalo dažnis, jei jo harmonika girdima 18 MHz dažnyje?

1. 3 MHz.
2. 32 MHz.
3. 36 MHz.

250. Kuriuo dažniu galima girdėti siųstuvo, veikiančio 7160 kHz dažniu, ketvirtąją harmoniką?

1. 21,48 MHz.
2. 35,80 MHz.
3. 28,64 MHz.

251. Kuriuo dažniu galima girdėti siųstuvo, veikiančio 21 MHz dažniu, trečiąją harmoniką?

1. 7 MHz.
2. 42 MHz.
3. 63 MHz.

252. Kuris prietaisas tinka signalų perdavimo linijos ir apkrovos varžų suderinimo matavimui?

1. Stovinčiosios bangos koeficiento matuoklis.
2. Aukšto dažnio voltmetras.
3. Ommetras.

253. Siųstuvo signalo juostos plotį galima išmatuoti:

1. Dažniamačiu.
2. Spektro analizatoriumi.
3. Katodiniu voltmetru.

254. Pasyvinio filtro praleidžiamosios juostos plotį galima išmatuoti naudojant:

1. Spektro analizatorių.
2. Signalų generatorių ir aukšto dažnio voltmetrą.
3. Oscilografą ir voltmetrą.

255. Siųstuvo galia gali būti išmatuota prijungiant:

1. Skaitmeninį voltmetrą prie siųstuvo išėjimo lizdo.
2. Prie siųstuvo suderintą apkrovą ir matuojant jos SBK reflektometru.
3. Prie siųstuvo suderintąją apkrovą ir matuojant ant jos krentančią įtampą AD voltmetru.

256. Anteninio stiprintuvo amplitudės–dažnio charakteristiką galima patikrinti naudojant:

1. Svyruojančio dažnio generatorių.
2. Smailinės vertės voltmetrą.
3. Dažniamatį.

257. Koks SSB siųstuvo parametras gali būti matuojamas naudojant dviejų tonų garsinį generatorių ir oscilografą?

1. Siųstuvo pralaidumo juosta.
2. Signalo dažnio nuokrypis.
3. Siųstuvo linijiškumas.

258. Kas yra decibelas?

1. Nesisteminis logaritminis vienvardžių reikšmių santykio vienetas.
2. Signalų stiprio matavimo vienetas.
3. Antenų stiprinimo matavimo vienetas.

259. 0 dBm signalo lygis atitinka:

1. 1 mV įtampą.
2. 1 mW galią.
3. 1 mA srovę.

260. Išmatavus šalutinio spinduliavimo lygį gauta reikšmė -40db(PEP). Kieno atžvilgiu pateikti matavimų rezultatai?

1. Nešlio.
2. Trukdančio signalo.
3. Antenos centro.

261. Kuri balso telefonijos rūšis radijo mėgėjų dažniausiai naudojama radijo dažnių diapazonuose iki 10 MHz?

1. USB.
2. LSB.
3. SSB.

262. Kuri balso telefonijos rūšis radijo mėgėjų dažniausiai naudojama radijo dažnių diapazonuose virš 10 MHz?

1. USB.
2. LSB.
3. SSB.

263. Ką reiškia anglų kalbos santrumpa „SSTV“?

1. Skaitmeninė televizija.
2. Greitos skleistinės televizija.
3. Lėtos skleistinės televizija.

264. Kokia informacija perduodama per lėtos skleistinės televiziją?

1. ASCII kodo ženklai.
2. Judantys vaizdai.
3. Nejudantys vaizdai.

265. Kas yra faksimilinis ryšys?

1. Spausdintų vaizdų ir ženklų perdavimas atvaizduojant juos popieriuje.
2. Nejudančių paveikslų perdavimas, naudojant lėtos skleistinės televiziją.
3. Vaizdo perdavimas radijo mėgėjų televizijos būdu.

266. Kas yra RTTY?

1. Palydovinis ryšys.
2. Radijo teletaipas.
3. Radijo telegrafas.

267. Ką reikėtų prijungti prie siųstuvo-imtuvo, norint siųsti RTTY signalus?

1. Kompiuterį.
2. Modemą, vaizduoklį ir DTMF klaviatūrą.
3. Magnetofoną ir spausdintuvą.

268. Kodėl RTTY režimu, prieš pradedant siųsti informaciją, kartais siunčiama ženklų seka „RYRYRY…“?

1. Tam, kad būtų suteikta galimybė tiksliai suderinti radijo stotį signalų priėmimo vietoje.
2. Radijo stoties identifikavimo tikslu.
3. Tam, kad prieš pradedant darbą būtų įsitikinta, kad siųstuvas veikia gerai.

269. Kuris skaitmeninis informacijos siuntimo būdas trumposiomis bangomis labiausiai paplitęs?

1. DTMF.
2. CTCSS.
3. FSK.

270. Kurie iš čia išvardytų signalų yra skaitmeniniai?

1. FSK, RTTY.
2. CW.
3. Visi čia išvardyti.

Klausimai 271...300