RADIJO MĖGĖJŲ A LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...300 | 301...344

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

61. Naudojant radijo šaukinį „NOCALL“ draudžiama jungtis prie skaitmeninės stoties todėl, kad:

1. Šis radijo šaukinys yra nelegalus.
2. Šis radijo šaukinys sudarytas tik iš raidžių.
3. Šio radijo šaukinio negali retransliuoti kai kurios skaitmeninės stotys.

62. Kokie gali būti skaitmeninių stočių radijo šaukiniai?

1. Leidime radijo mėgėjų veiklai įrašyti radijo šaukiniai, papildyti raidiniais identifikatoriais.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skirti radijo šaukiniai, papildyti skaitiniais identifikatoriais.
3. Tik leidime radijo mėgėjų veiklai ar leidime naudoti radijo šaukinį įrašyti radijo šaukiniai.

63. Kuris iš čia pateiktų radijo šaukinių gali būti naudojamas skaitmeninės stoties identifikavimui?

1. LY1AAA/A.
2. LY1AAA-4.
3. LY1AAA/4.

64. Užsiimant radijo mėgėjų veikla radijo stotis leidžiama naudoti tik:

1. Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo 2 priede nurodytais dažniais.
2. Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo 2 priede nurodytais dažniais, atsižvelgiant į IARU rekomenduojamą diapazonų paskirstymą.
3. CEPT rekomendacijoje T/R 61-01 nurodytais dažniais.

65. Koks leidimas išduodamas klubui?

1. Leidimas radijo mėgėjų veiklai.
2. Leidimas naudoti radijo šaukinį.
3. Laikinas leidimas radijo mėgėjų veiklai.

66. Koks leidimas gali būti išduotas radijo mėgėjui, laikinai atvykusiam į Lietuvos Respubliką ir neturinčiam leidimo, atitinkančio CEPT rekomendacijoje T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ nustatytų reikalavimų?

1. Leidimas radijo mėgėjų veiklai.
2. Leidimas naudoti radijo šaukinį.
3. Laikinas leidimas radijo mėgėjų veiklai.

67. Kas turi teisę atlikti radijo mėgėjų radijo stočių techninę apžiūrą?

1. Savivaldybės įgaliotas pareigūnas.
2. Techninių tyrimų centro inspektorius.
3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas.

68. Prieš pradėdamas radijo stoties apžiūrą, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas pareigūnas turi pateikti:

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotą tarnybinį pažymėjimą.
2. Įgaliojimą atlikti apžiūrą.
3. Leidimą atlikti apžiūrą.

69. Kas turi dalyvauti radijo stoties techninės apžiūros metu?

1. 3 liudininkai.
2. Radijo mėgėjas, klubo vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
3. Policijos atstovas.

70. Kaip įvertinami radijo mėgėjo ar klubo veiksmai, jei neleidžiama atlikti radijo stoties techninės apžiūros?

1. Radijo mėgėjui ar klubui skiriama 29 E bauda.
2. Konfiskuojama turima radijo aparatūra.
3. Naudojimasis radijo stotimi laikomas neteisėtu.

71. Kokios yra radijo dažnių naudojimo teisės?

1. Pirminė ir antrinė.
2. Išskirtinė ir papildoma.
3. Pagrindinė ir papildoma.

72. Radijo dažnių, kuriuos radijo mėgėjams leista naudoti antrine teise, juostose:

1. Draudžiama sukelti trikdžius kitoms radijo stotims, veikiančioms tais radijo dažniais pirmine teise.
2. Draudžiama naudoti galingesnes nei 100 W radijo stotis.
3. Radijo stotys, veikiančios pirmine teise, neturi sukelti trikdžių radijo mėgėjų radijo stotims.

73. Kuriais radijo mėgėjams skirtais dažniais draudžiami ryšiai su kitais radijo mėgėjais?

1. Nuo 29000 kHz iki 29700 kHz.
2. Dažniais, skirtais Tarptautinės švyturių programos (IBP) radijo stotims.
3. Nėra tokių dažnių.

74. Kurie radijo mėgėjų radijo ryšiai yra leidžiami, nesant ypatingų atvejų?

1. Tik tarp radijo mėgėjų stočių.
2. Su radijo stotimis, veikiančiomis radijo mėgėjams skirtais radijo dažniais.
3. Su stotimis, kurios kviečia ryšiui radijo mėgėjus.

75. Kada draudžiami radijo ryšiai tarp dviejų skirtingų valstybių radijo mėgėjų?

1. Stichinių ar joms prilygstančių nelaimių metu.
2. Kai bent viena iš tų valstybių prieštarauja tokiems ryšiams.
3. Kai trečioji valstybė prieštarauja tokiems ryšiams.

76. Kokie yra ypatingi atvejai, kai leidžiamas ryšys tarp radijo mėgėjų ir kitų radijo ryšio tarnybų stočių?

1. Kai kitų radijo ryšio tarnybų radijo stotys radijo mėgėjams skirtais dažniais siunčia nelaimės signalus.
2. Stichinių ar joms prilygstančių nelaimių metu.
3. Visais aukščiau nurodytais atvejais.

77. Kokie yra nelaimės signalai?

1. „SOS“– telegrafu, „MAYDAY“– telefonu.
2. „HELP“– telegrafu, „BADDAY“– telefonu.
3. „HILFE“– telegrafu, „SOS“– telefonu.

78. Kokios yra radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą?

1. 1800–2000 kHz.
2. 1810–2000 kHz.
3. 1750–1900 kHz.

79. Kokios yra radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą?

1. 3500–3800 kHz.
2. 3400–3700 kHz.
3. 3600–3900 kHz.

80. Kokios yra radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą?

1. 7000–7200 kHz.
2. 7000–7100 kHz.
3. 7000–7300 kHz.

81. Kokios yra radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą?

1. 14100–14300 kHz.
2. 14000–14450 kHz.
3. 14000–14350 kHz.

82. Kokios yra radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą?

1. 21150–21500 kHz.
2. 21000–21450 kHz.
3. 21000–21350 kHz.

83. Kokios yra radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą?

1. 28000–29700 kHz.
2. 28000–28700 kHz.
3. 27045–29600 kHz.

84. Kokios yra radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą?

1. 50–52 MHz.
2. 52–54 MHz.
3. 50–54 MHz.

85. Kokios yra radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą?

1. 144–148 MHz.
2. 146–148 MHz.
3. 144–146 MHz.

86. Kokios yra radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą?

1. 420–430 MHz.
2. 430–450 MHz.
3. 430–440 MHz.

87. Kokios yra radijo mėgėjams skirto dažnių diapazono ribos pagal IARU 1-ojo rajono radijo dažnių planą?

1. 1230–1330 MHz.
2. 1240–1300 MHz.
3. 1260–1300 MHz.

88. Kuriuo darbo režimu galima naudoti siųstuvą, kai leistinas maksimalus signalo juostos plotis yra 200 Hz?

1. SSB.
2. CW.
3. FM.

89. Kuriuo darbo režimu galima naudoti siųstuvą, kai leistinas maksimalus signalo juostos plotis yra 500 Hz?

1. RTTY.
2. FM.
3. LSB.

90. Kuriuo darbo režimu galima naudoti siųstuvą, kai leistinas maksimalus signalo juostos plotis yra 2700 Hz?

1. FM.
2. USB.
3. Abu čia išvardytus.

Klausimai 91...120