RADIJO MĖGĖJŲ A LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...300 | 301...344

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

91. Kuriais radijo dažniais leidžiama veikti retransliatoriams?

1. Visais radijo mėgėjams skirtais dažniais.
2. Tik nurodytais IARU rekomendacijose.
3. Tik virš 144 MHz.

92. Kurių reikalavimų vykdymas yra labai pageidautinas, įrengiant retransliatorius?

1. Esant normaliam radijo bangų sklidimui, nauji retransliatoriai neturi trukdyti jau veikiančiųjų darbui.
2. Retransliatoriai turi būti statomi atskirai nuo pagrindinių stočių.
3. Retransliatorių antenos gali būti statomos ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo kitų radijo ryšio įrenginių antenų.

93. Kuris teiginys teisingas?

1. Radijo stotis, veikianti retransliatoriaus dažniu, turi pirmenybę retransliatoriaus atžvilgiu.
2. Retransliatorius neturi sukelti trikdžių kitoms tuo pačiu dažniu veikiančioms radijo stotims.
3. Radijo stotis, veikianti retransliatoriaus dažniu, neturi sukelti jam trikdžių.

94. Didesnius trikdžius retransliatoriui gali sukelti radijo stotis, veikianti:

1. Retransliatoriaus priėmimo dažniu.
2. Retransliatoriaus išėjimo dažniu.
3. Retransliatoriaus siuntimo dažniu.

95. Kokiais radijo dažniais gali veikti švyturiai?

1. Visais radijo mėgėjams skirtais dažniais.
2. Tik nurodytais IARU rekomendacijose.
3. Tik virš 30 MHz.

96. Kuriuos pranešimus draudžiama siųsti radijo mėgėjų radijo stotimis?

1. Radijo operatorių pavardes ir pašto adresus.
2. Komercinius ir reklaminius pranešimus.
3. Visus aukščiau nurodytus pranešimus.

97. Kuriuos pranešimus draudžiama siųsti radijo mėgėjų radijo stotimis?

1. Asmeninius pirkimo ir pardavimo pranešimus, kai siunčiama informacija tiesiogiai susijusi su radijo mėgėjų radijo stotimis.
2. Ne mėgėjų radijo stočių pranešimus, juos retransliuojant.
3. Nei vieno iš aukščiau išvardytų pranešimų.

98. Kurie pardavimo pranešimai per radijo mėgėjų radijo stotis yra leidžiami?

1. Visi nekomerciniai pardavimo pranešimai.
2. Visi pardavimo pranešimai, siunčiami skaitmeniniais tinklais.
3. Asmeniniai pirkimo ir pardavimo pranešimai, kai siunčiama informacija tiesiogiai susijusi su radijo mėgėjų radijo stotimis.

99. Kurių pranešimų siuntimas leidžiamas radijo mėgėjų radijo stotimis?

1. Radijo stočių techniniai parametrai, perduodami atviru tekstu.
2. Pranešimai, kurių turinys įslaptintas juos koduojant.
3. Informacija, pažeidžianti autorių, gretutines ir kitas intelektinės nuosavybės teises.

100. Kurių pranešimų siuntimas, naudojantis radijo mėgėjų radijo stotimis, leidžiamas?

1. Konfidenciali informacija, pažeidžianti asmens privataus gyvenimo neliečiamumą.
2. Tikslaus laiko signalų retransliavimas.
3. Nei vienas iš aukščiau išvardytų pranešimų.

101. Q kodo santrumpa „QRA?“ atitinka frazę:

1. Kaip vadinasi jūsų radijo stotis?
2. Ar galite susisiekti su…?
3. Ar mano signalai suprantami?

102. Q kodo santrumpa „QRG“ atitinka frazę:

1. Nutraukite perdavimą.
2. Jūsų tikslus dažnis … kHz.
3. Aš klausausi … kHz.

103. Q kodo santrumpa „QRL“ atitinka frazę:

1. Mano radijo stotis baigia darbą.
2. Jūsų signalų negirdėti.
3. Aš užsiėmęs, prašau netrukdyti.

104. Q kodo santrumpa „QRN?“ atitinka frazę:

1. Ar jums trukdo statinės iškrovos?
2. Ar privalau išjungti siųstuvą?
3. Koks mano signalų stipris?

105. Q kodo santrumpa „QRO“ atitinka frazę:

1. Perduokite lėčiau.
2. Padidinkite siųstuvo galią.
3. Baikite ryšį.

106. Q kodo santrumpa „QRQ“ atitinka frazę:

1. Perduokite greičiau.
2. Pakeiskite dažnį.
3. Sumažinkite siųstuvo galią.

107. Q kodo santrumpa „QRS“ atitinka frazę:

1. Perduokite lėčiau.
2. Pakeiskite dažnį.
3. Padidinkite siųstuvo galią.

108. Q kodo santrumpa „QRV“ atitinka frazę:

1. Perduodu pranešimą.
2. Aš pasiruošęs.
3. Prašau pakeisti dažnį.

109. Radijo ryšio metu jums trukdo kitos radijo stotys. Kurią Q kodo santrumpą vartosite, norėdami apie tai pranešti savo korespondentui?

1. QTR.
2. QSY.
3. QRM.

110. Vartojant Q kodo santrumpą, mažos išėjimo galios radijo stotį galima vadinti:

1. QRA radijo stotimi.
2. QRB radijo stotimi.
3. QRP radijo stotimi.

111. Nutraukiate darbą siuntimo režimu. Kurią Q kodo santrumpą perduosite?

1. QRL.
2. QRT.
3. QST.

112. Negalėdamas susisiekti su tolima radijo stotimi, jūs perduodate artimos radijo stoties operatoriui:

1. QST.
2. QTC.
3. QRW.

113. Q kodo santrumpa „QTC“ atitinka frazę:

1. Turiu jums pranešimą.
2. Esu pasiruošęs.
3. Susitiksime vėliau.

114. Q kodo santrumpa „QTR?“ atitinka frazę:

1. Ar trukdo kitos radijo stotys?
2. Koks tikslus laikas?
3. Koks oras?

115. Kviečiant ryšiui kitame žemyne esančią radijo stotį, turėtų būti perduodama:

1. CQ.
2. CQ DX.
3. CQ KONT.

116. Radijo mėgėjai žodį „Patvirtinu“ dažnai pakeičia santrumpa:

1. CFM.
2. HPE.
3. MSG.

117. Radijo mėgėjai žodį „Pranešimas“ dažnai pakeičia santrumpa:

1. GN.
2. CFM.
3. MSG.

118. Radijo mėgėjai frazę „Iki susitikimo“ dažnai pakeičia santrumpa:

1. CUL.
2. CU.
3. CW.

119. Radijo mėgėjai frazę „Labas rytas“ dažnai pakeičia santrumpa:

1. GM.
2. GA.
3. GD.

120. Radijo mėgėjai frazę „Laba diena“ dažnai pakeičia santrumpa:

1. GD.
2. GM.
3. GN.

Klausimai 121...150