RADIJO MĖGĖJŲ A LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...300 | 301...344

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

151. Kokia 100 pF kondensatoriaus talpinė varža esant 10 MHz dažniui?

1. 318 kom.
2. 159 om.
3. 79 om.

152. Kokia 1 pF kondensatoriaus talpinė varža esant 2 GHz dažniui?

1. 80 om.
2. 119 om.
3. 142 om.

153. Kokia 0,5 H ritės induktyvioji varža esant 50 Hz dažniui?

1. 157 om.
2. 628 om.
3. 1256 om.

154. Kokia 2 H ritės induktyvioji varža esant 50 Hz dažniui?

1. 157 om.
2. 628 om.
3. 1256 om.

155. Kokia 50 mkH ritės induktyvioji varža esant 20 MHz dažniui?

1. 20,5 kom.
2. 31,4 kom.
3. 6,28 kom.

156. Kurie iš A3 pav. atvaizduotų yra dvipoliai tranzistoriai?

1. e ir f.
2. c ir d.
3. a ir b.

157. Kuris iš A3 pav. atvaizduotų yra pnp tranzistorius?

1. a.
2. b.
3. c.

158. Kuris iš A3 pav. atvaizduotų yra npn tranzistorius?

1. a.
2. b.
3. c.

159. Kurie iš A3 pav. atvaizduotų yra lauko tranzistoriai?

1. a ir b.
2. Tik e ir f.
3. c, d, e ir f.

160. Kurie iš A3 pav. atvaizduotų yra tranzistoriai su n kanalu?

1. a ir b.
2. d ir e.
3. c ir f.

161. Kurie iš A3 pav. atvaizduotų yra tranzistoriai su p kanalu?

1. a ir b.
2. d ir e.
3. c ir f.

162. Prie A4 pav. parodytos grandinės įėjimo (a ir b) prijungta pastovioji 25 V įtampa. Išėjime (c ir d) įtampa lygi 5 V. Koks elementas pažymėtas klaustuku?

1. Kondensatorius.
2. Rezistorius.
3. Transformatorius.

163. Prie A4 pav. parodytos grandinės įėjimo (a ir b) prijungta įtampa, kurios dažnis 100 kHz. Išėjime (c ir d) gaunama pastovioji įtampa. Koks elementas pažymėtas klaustuku?

1. Kondensatorius.
2. Rezistorius.
3. Puslaidininkinis diodas.

164. Prie A4 pav. parodytos grandinės įėjimo (a ir b) prijungta kintamoji 5 V įtampa. Išėjime (c ir d) yra 1 V kintamoji įtampa. Koks elementas pažymėtas klaustuku?

1. Kondensatorius.
2. Dvipolis tranzistorius.
3. Puslaidininkinis diodas.

165. Prie A5 pav. parodytos grandinės įėjimo (a ir b) prijungta kintamoji 36 V įtampa. Išėjime (c ir d) yra 120 V kintamoji įtampa. Kas prijungtas klaustuku pažymėtoje vietoje?

1. Puslaidininkinis diodas.
2. Transformatorius.
3. Kondensatorius.

166. Prie A5 pav. parodytos grandinės įėjimo (a ir b) prijungta kintamoji 120 V įtampa. Išėjime (c ir d) gaunama 120 V pastovioji įtampa. Kas prijungtas klaustuku pažymėtoje vietoje?

1. Diodų tiltas.
2. Kondensatorius.
3. Transformatorius.

167. Kodėl laidininko varža tekant nuolatinei srovei skiriasi nuo jo varžos esant aukštadažnei srovei?

1. Dėl paviršinio efekto.
2. Dėl sukūrinių srovių laidininke.
3. Dėl laidininko medžiagos nevienalytiškumo.

168. Kurio dažnio elektros srovei tekant varinio laidininko varža mažiausia?

1. 50 Hz.
2. 5 MHz.
3. 50 MHz.

169. Kokia įtampos transformatoriaus paskirtis?

1. Gauti reikiamą pastoviąją įtampą.
2. Gauti reikiamą kintamą įtampą.
3. Stiprinti įtampą.

170. Kuo pagrįstas transformatoriaus veikimas?

1. Magnetiniu rezonansu.
2. Dielektrine skvarba.
3. Elektromagnetine indukcija.

171. Kaip nuo transformatoriaus vijų skaičiaus priklauso gaunamos įtampos dydis?

1. Vijų skaičius atvirkščiai proporcingas įtampai.
2. Vijų skaičius tiesiogiai proporcingas įtampai.
3. Vijų skaičius lygus įtampai.

172. Kurioje iš A6 pav. schemų pavaizduotas dvipusis lygintuvas?

1. a.
2. b.
3. c.

173. Kuris iš A7 pav. parodytų grafikų vaizduoja įtampą lygintuvo įėjime?

1. a.
2. b.
3. c.

174. Kuris iš A7 pav. parodytų grafikų vaizduoja įtampą dvipusio lygintuvo išėjime?

1. a.
2. b.
3. c.

175. Kuris teiginys apie npn tranzistorių yra teisingas?

1. Tranzistoriaus kolektorius jungiamas prie teigiamo įtampos šaltinio gnybto.
2. Tranzistoriaus kolektorius jungiamas prie neigiamo įtampos šaltinio gnybto.
3. Tranzistoriaus kolektorius gali būti jungiamas prie bet kurio įtampos šaltinio gnybto.

176. Kuris teiginys apie pnp tranzistorių teisingas?

1. Tranzistoriaus kolektorius jungiamas prie teigiamo įtampos šaltinio gnybto.
2. Tranzistoriaus kolektorius jungiamas prie neigiamo įtampos šaltinio gnybto.
3. Tranzistoriaus kolektorius gali būti jungiamas prie bet kurio įtampos šaltinio gnybto.

177. Loginiu elementu „IR“ vadinama schema, kurios išėjime yra:

1. Loginis „1“ tik tada, kai visuose jos įėjimuose yra loginis „1“.
2. Loginis „0“ tik tada, kai visuose jos įėjimuose yra loginis „1“.
3. Loginis „1“ tik tada, kai visuose jos įėjimuose yra loginis „0“.

178. Loginiu elementu „ARBA“ vadinama schema, kurios išėjime yra:

1. Loginis „0“, kai bent viename jos įėjime yra loginis „1“.
2. Loginis „1“, kai bent viename jos įėjime yra loginis „1“.
3. Loginis „1“, kai bent viename jos įėjime yra loginis „0“.

179. Loginiu elementu „NE“ vadinama schema, kurios išėjime yra:

1. Loginis „0“, kai jos įėjime loginis „0“.
2. Loginis „1“, kai jos įėjime loginis „0“.
3. Loginis „1“, kai jos įėjime loginis „1“.

180. Kas yra operacinis stiprintuvas?

1. Žemo dažnio signalų stiprintuvas, skirtas analoginėms operacijoms atlikti.
2. Mažų matmenų elektrinių signalų stiprintuvas, skirtas radijo dažnių signalams stiprinti.
3. Didelio stiprinimo diferencinis stiprintuvas, kurio charakteristikos priklauso nuo prie jo prijungtų išorinių komponentų.

Klausimai 181...230