RADIJO MĖGĖJŲ A LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...300 | 301...344

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

211. Kas vadinama ryšių imtuvo dinaminiu diapazonu?

1. Santykis tarp didžiausio ir mažiausio dažnio, kuriuos gali priimti imtuvas.
2. Santykis tarp silpniausio imtuvo išskiriamo signalo ir maksimalaus signalo, kuris dar nesukelia trukdžių priimant silpną signalą.
3. Skirtumas tarp minimalaus ir maksimalaus girdimo signalo.

212. Kuo gali pasireikšti ryšių imtuvo dinaminio diapazono nepakankamumas?

1. Priimamo signalo intermoduliavimu ir imtuvo jautrio sumažėjimu dėl gretimu kanalu sklindančių stiprių signalų.
2. Signalo juostos pločio padidėjimu ir nepakankamu garsinio dažnio signalo lygiu.
3. Nepakankamu garsinio dažnio signalo lygiu.

213. Superheterodininio imtuvo tarpinis dažnis lygus 455 kHz. Kuriuo dažniu veikia imtuvo heterodinas, jei priimamas 3575 kHz dažnis?

1. 2,665 kHz.
2. 3,779 kHz.
3. 4,030 kHz.

214. Superheterodininio imtuvo tarpinis dažnis lygus 1,6 MHz. Kuriame dažnių juostoje veikia heterodinas, jei imtuvas gali priimti signalus nuo 6,995 iki 8,295 MHz?

1. 5,395–6,695 MHz.
2. 7,554–9,374 MHz.
3. 4,782–8,093 MHz.

215. FM imtuvas, kurio tarpinis dažnis lygus 10,7 MHz, suderintas priimti siųstuvo, veikiančio 90 MHz dažniu, signalus. Imtuvo heterodinas veikia aukštesniu nei priimamo signalo dažniu. Kito siųstuvo signalas sukelia trukdžius imtuve veidrodiniu kanalu. Šio siųstuvo darbo dažnis yra:

1. 79,3 MHz.
2. 100,7 MHz.
3. 111,4 MHz.

216. FM imtuvas, kurio tarpinis dažnis lygus 21,4 MHz, priima siųstuvo, veikiančio 156 MHz dažniu, signalus. Imtuvo heterodinas veikia žemesniu nei priimamo signalo dažniu. Kito siųstuvo signalo antra harmonika sukelia trukdžius imtuve veidrodiniu kanalu. Šio siųstuvo darbo dažnis yra:

1. 56,6 MHz.
2. 67,3 MHz.
3. 113,2 MHz.

217. Kam reikalingas ribotuvas FM imtuve?

1. Tiekti heterodinui nuolatinės amplitudės signalą.
2. Tiekti detektoriui nuolatinės amplitudės tarpinio dažnio signalą.
3. Tiekti detektoriui nuolatinės amplitudės heterodino signalą.

218. Kokiu būdu iš DSB signalo pašalinama nereikalinga šalinė juosta?

1. Filtruojant.
2. Maišant signalus.
3. Neutralizuojant.

219. Schemos išėjime yra tarpinio dažnio signalas, kuris gautas iš dviejų skirtingų dažnių signalų, esančių schemos įėjime. Kaip vadinama tokia schema?

1. Fazinis moduliatorius.
2. Dažnio detektorius.
3. Dažnio keitiklis.

220. Tam tikra schema pakeičia tarpinio dažnio signalą į žemo dažnio signalą. Kaip vadinama tokia schema?

1. Heterodinas.
2. Detektorius.
3. Žemo dažnio keitiklis.

221. Schema palygina įtampa valdomo generatoriaus dažnį su etaloniniu dažniu. Priklausomai nuo dažnių skirtumo, gauta įtampa keičia įtampa valdomo generatoriaus dažnį. Kaip vadinama tokia schema?

1. Kintamo dažnio generatorius.
2. Fazės automatinio paderinimo schema.
3. Fazės detektorius.

222. S-metras superheterodininiame imtuve skirtas:

1. Priimto signalo stiprio matavimui.
2. Heterodino lygio matavimui.
3. Imtuvo suderinimui su antena.

223. Kam reikalingi retransliatoriai?

1. Radijo ryšio atstumui padidinimui.
2. FM signalų retransliavimui indentifikavimo tikslu.
3. Signalo kokybės gerinimui.

224. Koks yra retransliatoriaus naudojimo tikslas?

1. DX ryšių užmezgimo palengvinimas.
2. Radijo bangų sklidimo tyrimas.
3. Radijo ryšio zonos išplėtimas mažos galios ir judriosioms radijo stotims.

225. Ką būtina žinoti, norint naudotis retransliatoriumi?

1. Įėjimo ir išėjimo kanalų dažnius.
2. Retransliatoriaus šaukinį.
3. Ar retransliatorius gali būti sujungiamas su miesto telefono tinklais.

226. Jūsų korespondento, naudojančio UTB balso retransliatorių, signalas trūkinėja. Ką tai reiškia?

1. Retransliatoriaus signalas per silpnas, todėl jo nepakanka ryšiui su korespondentu.
2. Korespondento signalas per silpnas, todėl jo nepakanka retransliatoriaus triukšmo slopikliui „atidaryti“.
3. Signalo lygis per didelis, todėl jis perkrauna retransliatoriaus imtuvo įėjimo grandines.

227. Blogai sukonstruotas siųstuvas be naudingo pagrindinio signalo spinduliuoja ir papildomus nepageidautinus signalus. Kokia galėtų būti jų atsiradimo priežastis?

1. Parazitinis generavimas viename iš siųstuvo laipsnių.
2. Nepakankamas įvairių dažnių sumavimo produktų filtravimas.
3. Bet kuri arba abi čia nurodytos priežastys.

228. Blogai suderinto FM siųstuvo spinduliuojamo signalo juostos plotis yra didesnis už leistiną. Tai sukelia trikdžius artimais dažniais veikiančioms radijo stotims. Kokia galėtų būti šio reiškinio priežastis?

1. Per didelis mikrofono signalo lygis.
2. Blogas temperatūrinis režimas.
3. Abi čia nurodytos priežastys.

229. Kas dažnai naudojama parazitinei generacijai aukštadažniuose stiprintuvuose sumažinti?

1. Metaliniai žiedai.
2. Feritiniai žiedai.
3. Elektrolitiniai kondensatoriai.

230. Trukdžiai televizijai atsiranda siųstuvui spinduliuojant harmoninius signalus. Kurį filtrą reikia įjungti tarp siųstuvo ir antenos šiems trukdžiams panaikinti?

1. Aukštųjų dažnių filtrą.
2. Žemųjų dažnių filtrą.
3. Vidutiniųjų dažnių filtrą.

231. Kurį filtrą reikėtų prijungti prie superheterodininio imtuvo įėjimo tam, kad būtų galima atskirti naudingą signalą nuo nepageidaujamo signalo, sklindančio imtuvo tarpiniu dažniu?

1. Užtvarinį.
2. Žemųjų dažnių.
3. Aukštųjų dažnių.

232. Kaip galima būtų numalšinti generatoriaus trukdžius automobilio radijo stotyje?

1. Įjungiant filtrus maitinimo grandinėse.
2. Izoliuojant metalinius paviršius vieną nuo kito.
3. Apipurškiant visus nemetalinius paviršius antistatiku.

233. Automobilinio generatoriaus keliamų trukdžių poveikį imtuvui galima sumažinti prijungus:

1. Tarp akumuliatoriaus gnybtų filtruojančius kondensatorius.
2. Aukštųjų dažnių filtrą nuosekliai imtuvo maitinimo grandinėje ir žemųjų dažnių filtrą lygiagrečiai ekranavimo grandinėms.
3. Imtuvą tiesiai prie akumuliatoriaus.

234. Kaip nustatysite, kad trukdžiai, patenkantys į elektros tinklą, generuojami Jūsų namuose?

1. Išmatavę tinklo įtampos pokyčius skaitmeniniu voltmetru.
2. Stebėdami tinklo įtampos formą oscilografu.
3. Išjungę pagrindinį tinklo srovės kirtiklį ir klausydami baterijomis maitinamo imtuvo.

235. Plačiajuostis antenos stiprintuvas įjungtas tarp TV antenos ir televizoriaus. Veikiant trumpųjų bangų siųstuvui, trikdžiai pastebimi visuose metriniuose TV kanaluose. Trikdžius galima būtų panaikinti:

1. Įjungus žemųjų dažnių filtrą tarp TV antenos ir plačiajuosčio stiprintuvo.
2. Įjungus aukštųjų dažnių filtrą tarp TV antenos ir plačiajuosčio stiprintuvo.
3. Įjungus žemųjų dažnių filtrą tarp televizoriaus ir plačiajuosčio stiprintuvo.

236. Voltmetru, kurio skalė pažymėta voltais, matuojama 3500 milivoltų įtampa. Ką rodo prietaisas?

1. 0,035 V.
2. 0,35 V.
3. 3,5 V.

237. Voltmetru, kurio skalė pažymėta kilovoltais, matuojama 1500 voltų įtampa. Ką rodo prietaisas?

1. 0,15 kV.
2. 1,5 kV.
3. 15 kV.

238. Ampermetru, kurio skalė pažymėta mikroamperais, matuojama 0,05 mA srovė. Ką rodo prietaisas?

1. 0,05 mkA.
2. 5,0 mkA.
3. 50 mkA.

239. Ampermetru, kurio skalė pažymėta amperais, matuojama 100 mA srovė. Ką rodo prietaisas?

1. 0,1 A.
2. 1,0 A.
3. 10 A.

240. Imtuvas iš elektros tinklo naudoja 0,04 kW galią. Kiek tai yra vatų?

1. 0,4 W.
2. 40 W.
3. 4 W.

Klausimai 241...270